Fortum: Voimalaitosvero vääristäisi kilpailua

Fortum: Voimalaitosvero vääristäisi kilpailua ja olisi päästötavoitteiden vastainen – Fortum on jättänyt Euroopan komissiolle kantelun ehdotetusta verosta

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä voimalaitosveroksi. Vero kohdistuisi ennen vuotta 2004 valmistuneisiin vesi-, tuuli- ja ydinvoimalaitoksiin. Fortum on jättänyt Euroopan komissiolle kantelun ja pyytänyt selvittämään, kohteleeko vero samanlaisessa tilanteessa olevia yhtiötä tasapuolisesti ja onko kyseessä kielletty valtiontuki veron ulkopuolelle jääville laitoksille.

Veron tarkoituksena on ansiottomana pidetyn ns. windfall-voiton verottaminen. Voimalaitosvero olisi toteutuessaan valikoiva vero, koska se kohdistuisi vain joihinkin hiilidioksidipäästöttömiin sähkön tuotantomuotoihin. Uudet voimalaitokset, samoin kuin biomassaan pohjautuva sähköntuotanto, jäisivät perusteettomasti veron ulkopuolelle. Fortum olisi veron suurin yksittäinen maksaja ja sen osuus tulevasta verosta olisi noin puolet, eli arviolta 25 miljoonaa euroa vuodessa.

Ehdotettu voimalaitosvero olisi Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden vastainen, sillä se rankaisisi päästötöntä suomalaista sähköntuotantoa. Koska veron perusteeksi on valittu voimalaitosten kiinteistön jälleenhankinta-arvo, kohdistuu vero pääosin vesivoimaan ja vaihtelee huomattavasti voimalaitosten välillä; ero voi olla yli kaksikymmenkertainen tuotettua megawattituntia kohden. Veron määräytymisperuste on siten satunnainen, sillä voimalaitosten laskennallinen hyöty päästökaupasta ei voi vaihdella. Voimalaitosvero vähentäisi investointeja kotimaiseen päästöttömään energiantuotantoon sekä suoraan että epäsuorasti.

”Investointi veron piirissä olevaan voimalaitokseen johtaa jälleenhankinta-arvon nousuun ja sitä kautta korkeampaan veroon, vaikka investointi tehtäisiin nyt. Lisäksi voimalaitosvero on esimerkki harkinnanvaraisesta ja asetettujen poliittisten tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevasta verosta, joka lisää kaikkien Suomeen suunniteltujen investointien epävarmuutta ja riskiä”, toteaa Esa Hyvärinen, Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja.

Fortum on Suomen suurimpia veronmaksajia ja maksoi vuonna 2012 veroja Suomeen 562 miljoonaa euroa. ”On ymmärrettävää, että erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina yhteiskunta tarvitsee verotuloja. Energiaverotuksen tulisi kuitenkin edistää asetettuja energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita ja noudattaa johdonmukaisesti olemassa olevaa lainsäädäntöä. Siksi Euroopan komission on tarpeen tutkia asia”, sanoo Esa Hyvärinen.

Mainokset