Kela kehittää kansainvälisen sosiaaliturvan asiakaspalvelua


Kelan puhelinpalvelu kansainvälisissä sosiaaliturva-asioissa muuttuu. Nykyinen maasta- ja maahanmuuton palvelunumero poistuu käytöstä ja uudet numerot otetaan käyttöön 1.1.2014. Myös rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste aloittaa puhelinpalvelun tammikuussa.

Kelan kansainvälisiin asioihin liittyvät palvelut kootaan ensi vuoden alussa uuteen Kansainvälisten asioiden keskukseen (KV-keskus).

Muutoksen vuoksi maasta- ja maahanmuuton nykyinen palvelunumero samoin kuin nykyiset Ulkomaan yksikön ja EU-eläkeyksiköiden puhelinnumerot poistuvat käytöstä, ja ne korvataan uusilla numeroilla.

Jatkossa Kela palvelee asiakkaita kaikissa kansainvälisissä maasta- ja maahanmuuton tilanteissa suomeksi ja englanniksi numerossa 020 634 0200 ja ruotsiksi numerossa 020 634 0300 .

– Keskittämisellä haemme sujuvuutta hakemusten käsittelyyn ja entistä parempaa palvelua asiakkaalle. Yhdistämisellä myös korostetaan Kelan kansainvälisen työn profiilia ja tunnustetaan kansainvälisten asioiden asiakkaat tärkeänä asiakasryhmänä, toteaa Maini Kihlman , joka siirtyy vuoden alussa Ulkomaan yksiköstä uuden KV-keskuksen johtajaksi.

Toimistopalvelua kansainvälisissä maasta- ja maahanmuuton tilanteissa saa kaikissa Kelan toimistoissa. Lisäksi Suomeen tulevia ulkomaalaisia työntekijöitä palvelee Helsingin Kampissa sijaitseva, Suomeen In To Finland -palvelupiste.

Tietoja rajat ylittävästä terveydenhuollosta puhelimessa ja verkossa

Tammikuussa toimintansa aloittaa myös rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi yhteyspiste tarjoaa tietoja ulkomaisista terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä sekä ulkomailla aiheutuneiden hoitokustannusten korvaamisesta. Tietoa tarjotaan potilaille, viranomaisille, sidosryhmille ja medialle.

– Oikean tiedon antaminen terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä on kaikkein tärkeintä, jotta ihmisillä on todellinen mahdollisuus tehdä hoitoon liittyviä valintoja, toteaa yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen .

Yhteyspisteen puhelinpalvelu käynnistyy 2.1.2014 numerossa 020 634 0400.

Yhteyspisteen verkkosivuille http://www.kela.fi/yhteyspiste on koottu tietoa mm. terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla, Suomeen ulkomailta tulevien potilaiden terveydenhuollosta, eurooppalaisesta lääkemääräyksestä ja EU-maiden yhteyspisteistä. Sivujen sisältöä laajennetaan vuoden 2014 aikana.

Maasta- ja maahanmuuton uudet palvelunumerot 1.1.2014 alkaen

Maasta- ja maahanmuutto 020 634 0200
Flytta till/från Finland 020 634 0300
Moving to or from Finland 020 634 0200

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 020 634 0400 (su, ru, en)

Lisätietoja asiakkaalle KV-keskus: http://www.kela.fi/kv-keskus
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste: http://www.kela.fi/yhteyspiste