Suomalaiset toivovat elinvoimaista ja hyvin hoidettua maaseutua

Valtaosa suomalaisista katsoo, että koko maa hyötyy, jos Suomen maaseutu voi hyvin. Maaseutu halutaan säilyttää elinvoimaisena ja elinkelpoisena ja maisemat pitää hoidettuina. Kotimaista ruokaa halutaan syödä myös jatkossa, erityisesti lähi- ja luomuruokaa. Yhteisenä huolenaiheena ovat vesistöt ja erityisesti Itämeri.

Tämä selviää maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi lähes 3 000 suomalaista. Maataloustuottajien ja maaseudun yrittäjien näkemyksiä tutkittiin vastaajien joukosta erikseen.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin EU:n maaseuturahaston ja siitä rahoitettavan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksia ja vaikutuksia tunnetaan. Ohjelmaan sisältyvät muun muassa maatalouden ympäristötuet, luonnonhaittakorvaukset (LFA) ja eläinten hyvinvoinnin tuet. Siitä tuetaan myös maaseudun elinkeinojen ja palvelujen kehittämistä.

Maataloustuottajat ja yrittäjät olivat keskimääräistä taipuvaisempia uskomaan, että maaseutu tarjoaa ratkaisuja ympäristö- ja ilmastohaasteisiin. Viljelijöiden tekemää ympäristötyötä esimerkiksi vesien suojelun tai monimuotoisuuden puolesta ei nähty yhtä vaikuttavana muiden vastaajaryhmien joukossa. Maatalouden katsottiin kuitenkin edistyneen ympäristötyössä. Viljelijät näkivät ympäristökuormituksen pienentyneen lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähentymisen, viljelytekniikkojen uudistumisen ja lannanlevityssäännösten seurauksena. Suomalainen maatalous nähtiin ympäristöystävällisempänä kuin muualla EU:ssa.

Tutkimus osoitti, että EU-rahoitteinen maaseudun kehittäminen on varsin tuntematonta myös niille, jotka voisivat sen avulla kehittää elinkeinoaan tai elinympäristöään. Parhaiten maaseutuohjelmasta tiesivät maataloustuottajat, erityisesti nuoret tuottajat ja eläintilalliset. Alle 40-vuotiaille vastaajille EU:n rahoitusmahdollisuudet olivat kokonaisuudessaan tutumpia.

Tuensaajan ei välttämättä tarvitse tietää, mistä potista mikäkin tuki maksetaan, maaseudun kehittämisyksikön päällikkö Taina Vesanto toteaa.

– Tärkeämpää on, että tieto tukimahdollisuuksista leviää ja kehittämisvarat tulevat käytetyksi nyt kun koko maataloustukipaketti uudistuu. Maaseutuohjelman noin seitsemän miljardin euron osuus on oleellinen maaseudun elinvoimaisuuden ja maatalouden uudistumisen kannalta.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee joulukuussa valmisteluryhmien kokoaman luonnoksen uudeksi maaseutuohjelmaksi. Poliittisessa käsittelyssä ohjelma on alkuvuodesta, minkä jälkeen se toimitetaan komissioon hyväksyttäväksi. Ohjelman kaikkien tukien odotetaan olevan haettavissa vuoden 2015 alusta.

Mainokset