PlusTerveys: Yksityisistä terveyspalveluista merkittävä rahallinen hyöty yhteiskunnalle

Suomen suurimpiin terveysalan yrityksiin kuuluva täysin kotimainen PlusTerveys teki laskelman vuoden 2012 verojalanjäljestä, jota kertyi 43 miljoonaa euroa. Kun veroista ja veronluonteisista maksuista vähennetään potilaiden saamat KELA-korvaukset, arviolta enintään 30 miljoonaa euroa, jää yhteiskunnalle vielä yli 10 miljoonaa euroa.

PlusTerveyden verojalanjälkilaskelman mukaan yksityisen terveydenhuollon suosiminen tuo yhteiskunnalle suoraa taloudellista hyötyä.

”Verojalanjälkemme perusteella kannattava yritystoiminta ja laadukkaat terveydenhoitopalvelut hyödyttävät monella tavalla. Potilaat saavat terveyshyödyn ja yhteiskunta nettotuoton. Potilaiden oman aktiivisuuden vuoksi julkisen sektorin resursseja vapautuu”, huomauttaa Eila Annala , PlusTerveyden toimitusjohtaja.

Yrityksen verojalanjälki kertoo, kuinka paljon yhteiskunnalle kertyy tuloja yrityksen maksamista veroista ja veronluonteisista maksuista. 123,5 miljoonan euron liikevaihtoon suhteutettuna PlusTerveys on Suomen isoista terveysyrityksistä suurin veronmaksaja ja maksaa liikevaihdostaan jopa kolmasosan veronsaajille ja työeläkeyhtiöille. Kela-korvauksena maksettu 30 miljoonaa euroa on sen vuoksi arvio, että osa asiakkaista ei ota korvausta suoraan palveluntarjoajalta, vaan hakee sen itse Kelalta.

Verojen lisäksi PlusTerveys tuo hyötyjä yhteiskunnalle myös merkittävänä terveysalan työllistäjänä ja pääosin kotimaahan suuntautuvien tavara- ja palveluhankintojen sekä investointien kautta. Vuonna 2012 PlusTerveyden toiminta hyödytti välittömästi henkilöstöä (39 milj. euroa), tavaran- ja palveluntoimittajia ( 37 milj.), veronsaajia (28 milj.) ja työeläkeyhtiöitä (15 milj.). Suomalaisille omistajille maksettiin osinkona 7,8 milj. euroa.

Verojalanjäljen laskeminen on yrityksille vapaaehtoista, mutta hyödyllistä.

”Sen lisäksi, että saimme tärkeää tietoa yksityisen terveydenhuollon yhteiskunnallisesta hyödystä, voimme nyt osoittaa asiakkaillemme, henkilöstöllemme, omistajillemme sekä yhteistyökumppaneillemme toimintamme lisäarvon”, sanoo Annala.

PlusTerveyden tavoitteena on kehittää laajasti toiminnan vaikutusten seurantaa ja mittaamista. Verojalanjälki julkaistaan osana vuosiraporttia. Laskelmien laatimisessa on tukenut Deloitte & Touche Oy. Luvut on johdettu PlusTerveyden vuoden 2012 tilinpäätöksestä.