Vain palvelualat sinnittelivät lievässä kasvussa

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa liikevaihto laski kesä-elokuussa kaikilla päätoimialoilla muita palveluita lukuun ottamatta. Muiden palveluiden toimialalla kasvu jäi 0,7 prosenttiin.

Päätoimialoista teollisuuden liikevaihto kehittyi heikoimmin: kesä-elokuussa liikevaihto supistui 4,4 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta.

Kaupan liikevaihto oli niin ikään selvässä laskussa. Kaupan alalla toimivien yritysten liikevaihto väheni elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 2,1 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan syyskuussa liikevaihto laski 0,5 prosenttia.

Rakentamisen toimialan liikevaihto väheni kesä-elokuussa 0,6 prosenttia.

Teollisuuden, kaupan ja rakentamisen liikevaihto ei kuitenkaan supistu enää yhtä nopeasti kuin alkuvuonna. Muiden palveluiden liikevaihto kasvaa edelleen hitaasti.

ti

Päätoimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla 6–8/2013 ja 6–8/2012, % (TOL 2008)

Tiedot ovat otteita eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Mainokset