Pelastustoimi tarvitsee riittäviä resursseja

Valtiovarainministeriön edellyttämät ja sisäministeriön pelastuslaitoksille esittämät säästösuunnitelmat on syytä laittaa jäihin toistaiseksi, sanoo JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. JHL:n mielestä sisäasianministeriön esittämä 13 miljoonan säästöesitys on kohtuuton pelastustoimelle, joka jo nyt toimii kustannustehokkaasti.

Pelastustoimen osuus kuntien toimintamenoista ovat vuoden 2004 organisaatiouudistuksen ja alueellistamisen jälkeen vähentyneet vaikka pelastustoimen suoritteet ovat lisääntyneet. Silloisten muutosten vaatimat investoinnit on juuri tehty, ja käytetyt rahat valuisivat valuisivat hukkaan.

Sisäasiainministeriön esityksen lähtökohtana on matkia poliisin uutta aluejakoa ja muodostaa vastaavat pelastustoimen alueet. Tämä tarkoittaisi aluepelastuslaitosten määrän vähentämistä 22:sta yhteentoista. Uudelleenorganisointi olisi täysin järjetöntä tilanteessa, jossa sekä kuntarakenne- että sote-uudistukset ovat täysin kesken. Pelastuslaitosverkon karsiminen vaarantaisi myös pelastuslaitosten roolin kuntien valmiussuunnittelun, varautumisen ja kriisijohtamisen tukemisessa.

– Kiireellisten terveyspalveluiden turvaamiseksi koko maassa on tärkeää, että pelastuslaitosten rakennemuutokseen palataan vasta isojen koko palvelujärjestelemää koskevien muutosten jälkeen, jotta asiaa voidaan tarkastella perusteellisesti, Eloranta toteaa.

JHL:n mielestä uudistus uhkaa myös kansalaisten perusturvallisuutta. Nykyisellään kunnat vastaavat pelastustoimesta ja pelastuslaitos toimii kiireellisen ensihoidon palveluntuottajana 72%:lle maan väestöstä.

Pelastuslaitosten karsimisen lisäksi esitetään 3,3 miljoonan euron säästöjä tilannekeskusten perustamis- ja ylläpitokustannuksista. Esityksessä kuitenkin unohdetaan, että valtaosalla pelastusalueista on jo perustettu tilannekeskukset. Säästöjä niistä ei siis enää juurikaan syntyisi.

Kokonaisuudessa säästötavoitteisiin ei esityksen mukaan voida päästä, mikäli tavoitteena ei ole irtisanoa henkilöstöä sekä heikentää pelastustoimen palvelutasoa ja siten kuntalaisten turvallisuutta.

JHL:n mielestä säästöjä on etsittävä omistajien ja toimijoiden yhteistyöllä, ei osittain tekaistuilla organisaatiomuutoksilla tai säästöluvuilla. Organisaatiouudistusten suhteen tulee odottaa muiden kuntarakenteiden uudistamista.

Mainokset