PRH alkaa myöntää kansainvälisiä LEI-tunnuksia

Kansainvälinen yhteisötunnus Legal Entity Identifier (LEI) on maailmanlaajuinen tunniste, jolla rahoitusmarkkinoilla toimivat ja johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt voidaan tunnistaa yksiselitteisesti.

LEI-tunnuksia tarvitaan mm. johdannaiskauppojen raportoinnissa kauppatietorekistereihin.

Suomessa LEI-tunnukset myöntää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). PRH aloittaa tunnusten myöntämisen vuoden 2014 alkupuolella.

Tunnuksen voi saada
– kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja
– säätiörekisteriin merkitty säätiö
– Y-tunnuksen omaava muu yksikkö, kuten sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö.

LEI-tunnusta ei myönnetä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan suomalaiselle sivuliikkeelle.

LEI-tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Yritykselle myönnetty LEI-tunnus merkitään yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ja se on katsottavissa YTJ-tietopalvelussa osoitteessa http://www.ytj.fi.

Kansainvälisten yhteisötunnusten antamista ohjaava LEIROC on myöntänyt PRH:lle tunnusten myöntämiseen tarvittavan prefiksin 7437. Kaikkien PRH:n myöntämien LEI-tunnusten neljä ensimmäistä numeroa ovat siten 7437.

Suomalainen yritys tai yhteisö voi hakea tunnusta myös jonkin muun maan rekisterinpitäjältä. Yhteisöllä ei kuitenkaan voi olla kuin yksi LEI-tunnus. Ennen tunnuksen myöntämistä rekisterinpitäjä tarkistaa, että hakijalla ei ole muualla myönnettyä toista LEI-tunnusta.

Hakemuslomake julkaistaan loppuvuonna

PRH julkaisee LEI-tunnuksen hakemuslomakkeen ja käsittelymaksutiedot verkkosivuillaan http://www.prh.fi lain hyväksymisen jälkeen joulukuussa 2014.

Mainokset