Lakiesitys: Suomalaista sosiaaliturvaa voi saada EU:n alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville sosiaaliturvaoikeuksia

EU:n ulkopuolisista, niin kutsutuista kolmansista maista Suomeen työhön tulevilla ihmisillä olisi jatkossa oikeus asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin Suomessa työskentelyn perusteella. Sosiaaliturvan piirin pääseminen edellyttäisi, että henkilö työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

Muutoksen arvioidaan koskevan noin 1 500 henkilöä vuosittain. EU:n ulkopuolisista maista tulevat työntekijät ovat tähän asti olleet sairausvakuutettuja, mutta heillä on ollut oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan ainoastaan, jos he ovat asuneet Suomessa vakinaisesti.

Lisäksi säädettäisiin tarkemmin siitä, milloin Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy eri tilanteissa. Jos oikeus sosiaaliturvaan on syntynyt työskentelyn perusteella, se myös päättyisi työskentelyn tai yritystoiminnan päättyessä. Esitykseen sisältyy myös muita muutoksia, jotka sopeuttavat lainsäädäntöä rajat ylittävän liikkuvuuden lisääntymiseen. Taustalla ovat asumisperusteista sosiaaliturvaa selvittäneen niin kutsutun Solmu IV -työryhmän ehdotukset.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 21. marraskuuta. Esitys liittyy EU:n yhdistelmälupadirektiivin täytäntöönpanoon. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

Mainokset