FinlandCare-ohjelma etsii uusia alueita terveyspalveluiden vientiin

Suomalaisia terveyspalveluita Venäjällä tunnetuksi tehnyt FinlandCare-ohjelma laajenee uusille markkinoille Pohjoismaihin, Persianlahdelle ja Ukrainaan. Myös vuoden alussa voimaan astuva EU:n potilasdirektiivi lisää korkealaatuisten sairaanhoito- ja hoivapalvelujen kysyntää.

– FinlandCare-ohjelma laajenee markkinatutkimuksiin perustuen uusille markkinoille, joissa on kysyntää ja kiinnostusta yhteistyöhön suomalaisten terveyspalveluyritysten kanssa. Venäjän ollessa edelleen päämarkkina-alue vuoden 2014 aikana laajennamme toimintaa muun muassa Ukrainaan ja Persianlahden alueelle. Lisäksi tarkastelemme lähemmin myös Aasian mahdollisuuksia, kertoo toimialajohtaja Meria Heikelä Finprolta.

Vuonna 2012 käynnistyneen Finpron ja työ- ja elinkeinoministeriön FinlandCare-ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat suomalaisten hoito- ja hoiva-alan sekä terveysteknologiayritysten kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn parantaminen kansainvälisillä markkinoilla. Ensivaiheessa on tarkoitus saada potilaita hoitoihin Suomeen ja pitkällä tähtäimellä edesauttaa alan yritysten etabloitumista kansainvälisille markkinoille.

– FinlandCare-ohjelma on yksi niistä strategisista avauksista, joilla uudistetaan Suomen vientiä. Ohjelmaan osallistuvilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet saada palveluläpimurtoja aikaan, koska niillä on vahvat edellytykset kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen, toteaa kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Ensimmäisen kahden toimintavuoden aikana olemme vahvistaneet suomalaisten vaativien erikoissairaanhoidon palveluiden, kuten syöpähoitojen, neurokirurgian ja sydäntautihoitojen tunnettuutta. Nyt mukaan liittyy myös hoiva-alan yrityksiä. FinlandCare-brändin alle on pystytty kokoamaan pk-yritykset yhteen verkostoon ja avaamaan niille ovia kohdemarkkinoille, Heikelä kertoo.

Potilasdirektiivi avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia

Vuoden 2014 alussa voimaan astuvan EU:n potilasdirektiivin odotetaan lisäävän kiinnostusta suomalaisia huippuyksiköitä kohtaan erityisesti vaativassa erikoissairaanhoidossa.

– Vakuutusvaltion maksaessa hoidon kustannukset terveyspalveluyritykset voivat markkinoida palvelujaan suoraan ulkomaisille kuluttajille, jotka direktiivin mukaan päättävät itse, mihin maahan ja mille palvelutuottajalle hakeutuvat hoitoon. Suomalaisyrityksiä kiinnostavat erityisesti Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta tulevat potilaat, jotka hakevat parasta mahdollista hoitoa itselleen, Laiho selittää.

FinlandCare-yritysten markkinoinnin tehostamiseksi on avattu suomen-, englannin- ja venäjänkieliset verkkosivustot. Ne tarjoavat tietoa suomalaisesta osaamisesta, vaativien hoitojen korkeasta tasosta, diagnostiikan ja hoidon edellyttämistä teknologioista ja ohjelmistoista, terveysalan koulutuksesta ja kehittämistoiminnan konsultoinnista. FinlandCare-sivustojen kautta asiakkaat löytävät helposti kanavan yksittäisten yritysten erikielisille sivustoille. Tämä parantaa yritysten ja niiden palvelujen löydettävyyttä ja tunnettuutta.

http://www.finlandcare.fi/