Uusi sovellus auttaa hyvinvoinnin kehittämisessä

Pieni Päätös Päivässä on verkkopalvelu, joka rohkaisee jokaista kehittämään omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan uudenlaisella tavalla – pukemalla elintapoihin liittyvät tavoitteet pelin muotoon. Palvelun taustalla on ajatus siitä, että onnellisuus ja hyvinvointi eivät välttämättä synny itsensä ruoskimisesta, vaan pienten ja itselle tärkeiden tavoitteiden toteuttamisesta.

Niin mobiililaitteilla kuin pöytäkoneillakin sulavasti toimiva palvelu jakautuu kolmeen osaan. Faktoihin, Blogiin sekä Oma Päätös -peliin. Faktat sisältävät tiiviiksi pakattua tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Blogi tarjoaa päivittäin toimituksen tuottamia mielenkiintoisia artikkeleja jokamiehen näkökulmasta. Oma Päätös -pelissä käyttäjä luo ja toteuttaa muun muassa ravintoon, liikuntaan ja stressiin liittyviä tavoitteita, kannustaa muita käyttäjiä ja inspiroituu heidän tekemistään päätöksistä.

Pieni Päätös Päivässä on Aivoliiton, Diabetesliiton, Suomen Hammaslääkäriliiton, Suomen Mielenterveysseuran, Suomen Syöpäyhdistyksen sekä Sydänliiton yhteinen hanke. Palvelu on osa Raha-automaattiyhdistyksen vuosien 2012-2017 rahoittamaa Yksi elämä – hankekokonaisuutta.

Pieni Päätös Päivässä -ajattelussa korostuu toisilta saadun tuen merkitys, sillä harva pystyy muutoksiin yksin. Samoin tärkeitä ovat pienet päivittäiset päätökset. Ajattelutavan kehitys pohjaa yli 10 vuotta sitten Diabetesliiton ja Sydänliiton asiantuntijoiden käynnistämään ja yhä laajenevaan eri alojen asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön.

Terveyspelit ovat maailmalla nopeasti kasvava trendi. Suomalaisissa pelialan yrityksissä niiden kehittämisen esteeksi on kuitenkin koettu hitaus ja resurssien puute. Pieni Päätös Päivässä -palvelun on mahdollistanut taustalla vaikuttavien järjestöjen tiivis yhteistyö. Kyseessä on siksi kotimaisittain historiallinen pelinavaus.

Palvelun konseptin on kehittänyt mediayhtiö Susamuru. Tekninen toteutus on maaliskuussa Grand One ’13 -gaalassa Paras mobiilipalvelu -sarjan voittaneen digitaalisen suunnittelutoimisto Taisten käsialaa. Visuaalisesta ilmeestä vastaavat mainostoimisto TSTO ja Taiste.

Pieni Päätös Päivässä -palvelu avataan yleisölle 20.11.2013 osoitteessa http://www.pienipaatospaivassa.fi.