Logistiikka-ala kaipaa uusia innovaatioita

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt ensimmäisen poikkeusluvan yli 76 tonnin HCT (high capacity transport) -ajoneuvoyhdistelmän kokeilulle. Luvan sai kokonaismassaltaan 80 tonnin painoinen ja 33 metrin pituinen yhdistelmä määrätyille reiteille Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Kokeilut merkitsevät mukana oleville yrityksille poikkeuksellista lisäkapasiteettia. Pilottiyrityksillä on suuri vastuu kokeilun onnistumisesta.

Logistiikka-ala kaipaa innovaatioita ja entistä energiatehokkaampia ratkaisuja. Tästä syystä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry suhtautuu HCT-kokeiluihin myönteisesti ja odottaa uusia, kaikkia hyödyttäviä käytäntöjä. SKAL on myös esittänyt huolensa kilpailuneutraliteetin horjumisesta kokeilujen seurauksena. Kokeilujen tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja tietoa toimialan hyväksi, ei lisätä yksittäisten markkinatoimijoiden kapasiteettia ja kilpailukykyä.

Kuljetusmarkkinat eivät ole vielä vakiintuneet lokakuisen 76-tonniset ja 4,4 metriä korkeat yhdistelmät sallivan asetusmuutoksen jäljiltä, kun kokeilut käynnistyivät. Tilanne on herkkä. Lähtökohtaisesti vähintään 5 vuoden tutkimusjakso, kokeilujen rajallinen määrä ja riittävän vaativa tutkimusosio takaavat, että yritykset eivät hae poikkeuslupia ensisijaisesti saavuttaakseen markkinaetua. Viranomaisten tulee harkita tarkoin jokaisen myönnettävän luvan kilpailuvaikutukset.

HCT-pilottiyrityksen on sitouduttava pitkäkestoiseen tutkimustyöhön, jonka tuloksista se raportoi seurantaryhmälle. Tällainen seurantaryhmä on perustettu SKAL:n aloitteesta. Yrityksen on noudatettava Trafin, Liikenneviraston ja ELY-keskuksen asettamia lupaehtoja sekä raportoitava havainnoistaan avoimesti ja säännöllisesti. HCT-ajoneuvon kuljettajineen on muun muassa osallistuttava mittaus- ja tutkimuskoeajoihin, ja yrityksen on asennettava kalustoon seurantakamerat. Myös reitit ja liikennöinnin ajankohdat ovat rajattuja.

”Onnistuneen kokeilun tuloksena voi olla merkittäviä keksintöjä ja käytäntöjä, jotka parantavat Suomen logistista kilpailukykyä ja vahvistavat edelleen maanteiden tavaraliikenteen asemaa kuljetusmuotona”, linjaa SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Linkki SKAL:n esitykseen poikkeusluvista
http://www.skal.fi/ajankohtaista/skal_n_esityks…eilut.9858.news