Luonnonvara-keskuksen valmistelu etenee

Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittavan Luonnonvarakeskuksen valmistelu etenee suunnitellusti. Luonnonvarakeskus muodostetaan yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastotuotanto.

Perustamishankkeessa on laadittu keskuksen strategia, hahmoteltu uutta organisaatiorakennetta ja suunniteltu asiakasratkaisujen toimintamalleja. Luonnonvarakeskuksen asiakkaille ja kumppaneille järjestetään 20.11. sidosryhmätilaisuus, jossa valmistelutilannetta esitellään ja yhteistyökumppaneita kuullaan.

Luonnonvarakeskusta koskeva lakiluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle. Lakia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan keväällä 2014. Lakiesityksen mukaan Luonnonvarakeskuksen toimialana olisi uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvan kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan, hyvinvoinnin ja maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen.

Laissa säädetään Luonnonvarakeskuksen tehtävistä ja johtamisjärjestelmästä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi Luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuvat muutokset muihin lakeihin, joissa on säädetty tehtäviä MTT:lle, Metlalle, RKTL:lle ja Tikelle. Lausuntoaika päättyy 16.12.2013.

Luonnonvarat ja niiden hyödyntämiseen perustuvat elinkeinot ovat eri puolella Suomea. Yhdistyvillä laitoksilla on laaja alueellinen kattavuus. Hanke parantaa luonnonvaratutkimuksen kykyä palvella yhteiskuntaa sekä osallistua EU-tason tutkimushankkeisiin.

Mainokset