Suomalainen tekniikka soveltaa aurinkoenergiaa

Auringosta sähköä suomalaisella tekniikalla – Cencorp kilpaan kiinalaisen valmistuksen kanssa aurinkoenergiamarkkinoilla

Cencorp Oyj soveltaa automaatio-ja matkapuhelinalalla hankittua tekniikkaa ja kokemusta aurinkoenergiamarkkinoille. Cencorpin avuja ovat automaatio- ja laserosaaminen sekä omaan kehitykseen perustuva sähköä johtava aurinkosähkömodulin taustalevy, jonka ainutlaatuinen valmistusmentelmä on kehitetty matkapuhelinten antennien valmistuksessa. Nämä osaamisalueet antavat yhtiölle nykytilanteessa teknisen kilpailuedun kiihkeästi kasvavassa uuden sukupolven aurinkosähkötuotannossa.

Ensimmäiset suomalaiset aurinkoenergiaa sähköksi muuttavat uuden sukupolven aurinkosähkömodulit ovat jo lähteneet maailmalle Cencorpin Mikkelin tehtaalta. Cencorp uskoo pystyvänsä kilpailemaan uusimmalla teknologialla ja omalla automaatiolla kiinalaisen, pääasiassa käsityöhön perustuvan tuotantoteknologian kanssa. Cencorpin oma kehittämät aurinoenergiatuotteet ulottuvat kokonaisista aurinkomodulitehtaista aurinkosähkömoduleihin ja niiden strategisiin osiin. Cencorp esittelee uuden puhtaan teknologian strategiansa Sijoitusmessut 2013-tapahtumassa 13.-14.11.2013 Helsingissä Wanhassa Satamassa.

Aurinkosähköteknologia on polttoaineeton, päästötön, ekologinen, äänetön ja turvallinen tapa tuottaa sähköenergiaa.
Aurinkosähköä kehitetään suoraan puolijohteilla pinnoitetuilla aurinkomoduleilla.Teknologinen kyky käyttää hyödyksi auringon valtavaa ja ehtymätöntä energilähdettä on parantunut merkittävästi viime vuosina. Uuden sukupolven tuotteet ovat juuri tulossa markkinoille. Tulevaisuus alkaa nyt.

Aurinkoenergian käyttö maailmassa satakertaistui ensimmäisessä buumissa vuosina 2001- 2011 ja kasvu kiihtyy koko ajan.
Aurinkoenergian käytön kasvua ovat ajaneet aurinkoenergian tuottajille ja kuluttajille kohdistetut valtiolliset tuet. Kiina tuki agressiivisesti omia aurinko-panelituottajiaan, mistä seurasi vuosina 2001-2011 valmistuksen yli 50 %:n ylikapasiteetti. Kiihdyttääkseen kysyntää kiinalaiset pudottivat aurinkopaneleiden hintoja 70 %, alle omienkin tuotantokustannustensa. Kilpailijat länsimaissa joutuivat tällöin vaikeuksiin ja suurin osa lopetti toimintansa. Myönteistä hintojen laskussa oli, että aurinkoenergiainvestoinnit tulivat kilpailukykyisiksi muiden enrgiamuotojen kanssa. Saksassa, jossa on myös valtiollisia tukimuotoja, aurinkoenergiaa tuotetaan yksityisesti, katoilla ja pelloilla, jo monen ydinvoimalan kapasiteetilla. Suomessa aletaan nyt vasta puhua aurinkoenergiasta.

Lähelle käyttäjiä hajautettu, automatisoitu, tehokkaampien, uuden sukupolven aurinkomodulien tuotanto on mahdollista Suomessakin.
Yleinen kiinnostus aurinkoenergiaan kasvaa maailmassa, joten Kiinan ylituotanto on katoamassa. Kiina, joka valmistaa nyt yli 80 % maailman aurinkopaneleista, ei investoi tällä hetkellä alaan, vaikka sen 2-4 vuotta vanhat investoinnit ovat jo tekniikaltaan vanhentuneita. Puhtaan energian markkina on uudessa kasvutilanteessa, joka tekee lähelle käyttäjiä hajautetun, pienimuotoisemman modulivalmistuksen mahdolliseksi kiinalaisen massavalmistuksen vaihtoehtona. Automaation avulla aurinkosähkömoduleita voidaan valmistaa missä tahansa uutta tekniikkaa ja designia hyödyntäen teknisesti tehokkaammiksi ja tasalaatuisiksi sähkön tuottajiksi. Tämä on Cencorpin puhtaan teknologian strategian ydin.

Cencorpin oma kehittämä taustajohdin tuo kilpailuedun.
Cencorp on kehittänyt uuden sukupolven aurinkomodulinsa virranjohtimeksi modulin kokoisen, joustavan, kuparilla pinnoitetun, sähköä johtavan takalevyn eli taustajohtimen. Vastaavaa, ainutlaatuista teknologiaa Cencorp on käyttänyt vuosia matkapuhelinten ja RFID antennien teollisessa valmistuksessa. Perinteisessä aurinkomodulien valmistuksessa aurinkokennot juotetaan käsityönä johtimilla sarjaan ja edelleen liittimille. Tällöin johtimien vastuksesta aiheutuu virranhukkaa ja juotosvirheistä tulee laadunvaihtelua. Johtavan takalevyn käyttöönotto muuttaa valmistuksen käsityöstä automaattiseksi prosessiksi, jossa avainasemassa ovat Cencorpin laser-ja automaatio sekä joustavat taustajohtimet.

Taustajohdinteknologian uskotaan valtaavan markkinoista 25 %:n markkinaosuuden vuoteen 2020 mennessä. Markkinaennusteiden mukainen kasvu vaatii yli 100 miljoonan taustajohtimen vuosittaisen valmistuskapasiteetin jo lähivuosina. Cencorpilla on Pekingin tehtaallaan riittävästi kapasiteettia n.3 miljoonan kappaleen valmistamiseen vuodessa. Pekingin tehdas on yhtiön tietojen mukaan ainoa tällä hetkellä taustajohtimien massatuotantoon kykenevä tuotantolaitos maailmassa. Tehdas käyttää Cencorpin omaa teknologiaa, joka on markkinoiden vaatiessa monistettavissa.

Aurinkosähköä saadaan Suomessa valoisan kesän ansiosta vuositasolla lähes saman verran kuin Keski-Euroopassa.
Cencorp valmistaa aurinkosähkömoduleita ja modulituotannon automaatioratkaisuja Mikkelissä. Cencorp uskoo myös Suomen mahdollisuuksiin aurinkosähkön tuotannossa muiden energiamuotojen rinnalla. Erityisesti sähköautojen lisääntyminen ja niiden akkuteknologian kehittyminen avaa kiinnostavia mahdollisuuksia aurinkoenergiasovellutuksille. EU:n 20%:n uusiutuvan energian tavoitteet vuoteen 2020 mennessä tukevat päästöttömän energian lisäämistä meilläkin.

Mainokset