FinnSec-messuilla jaettiin turvallisuusalan palkintoja

Vuoden 2013 turvallisuuspalkinto ja opinnäytepalkinnot jaettu FinnSec-messuilla

Finnsecurityn vuoden 2013 Turvallisuuspalkinto on myönnetty Tiina Rannalle FinnSec-messujen avajaisissa 13.11.2013. Ranta toimii turvallisuusalan lehtorina Laurea amk:ssa. Palkinto on myönnetty vuodesta 1984 alkaen alalla toimivalle henkilölle tai yhteisölle.

Tiina Rannalla on pitkä ja erityisen tuloksellinen työura Laurea-ammattikorkeakoulussa, jossa hän on kehittänyt pitkäjänteisesti turvallisuusalan ammattikorkeakoulukoulutusta sekä luoden ja kehittäen koulutusorganisaatioiden turvallisuutta ja turvallisuusjohtamista.

Tiina Ranta on ollut johtava toimija yhteisöllisen turvallisuuden ja erityisesti oppilaitosturvallisuuden kehittämisessä. Hän on ollut keskeinen asiantuntija useassa selvitys- ja kehittämishankkeessa sekä työryhmissä ja foorumeissa valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Näistä erityisesti mainitsemisen arvoisia ovat: ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto, korkeakoulujen turvallisuusverkosto ja oppilaitosturvallisuuden kehittämisverkosto.

Erityisen merkittävinä tuotoksina Rannan uralla voidaan mainita mm. ”Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja” sekä yhdessä Harri Koskenrannan ja Jyri Paasosen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehty ”Kansainvälinen selvitys korkeakoulujen turvallisuusjohtamisesta”. Yhteiskunnallisesti keskeinen ja kauas tulevaisuuteen kantava oppilaitosten turvallisuus on kehittynyt merkittävästi Tiina Rannan ansiosta. Hänen henkilökohtaisella työasenteella ja kyvyllä rakentaa ja kehittää verkostoja on ollut ratkaiseva merkitys turvallisuustietoisuuden kehittymisellä oppilaitosympäristössä – tässä hän on ollut valtakunnallinen edelläkävijä.

Näistä ansioista Finnsecurity ry palkitsee Tiina Rannan vuoden 2013 Turvallisuuspalkinnolla.

Mainokset