Valtion keskushallinnon uudistamisen tavoitteita linjattiin

Hallituspuolueiden puheenjohtajat linjasivat valtion keskushallinnon uudistamisen tavoitteita

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat perjantaina 8.11.2013 pääministeri Kataisen johdolla käsittelemään valtion keskushallinnon uudistamisen linjauksia. Uudistuksen taustalla on hallitusohjelman sekä rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet valtion keskushallinnon yhdenmukaistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi.

Hallitus käynnistää parlamentaarisen komitean arvioimaan yhtenäisemmän valtioneuvosto-kokonaisuuden rakennetta ja ministeriöiden asemaa sen osana. Komitean tehtävänä on arvioida valtioneuvoston ja sen ministeriöiden tehtävärakennetta, yhtenäistä johtamismallia, pääministerin asemaa valtioneuvoston johtajana, ministeriöiden poliittisen johtamisen ja virkamiesjohtamisen mallia sekä valtioneuvoston suhdetta eduskuntaan. Komitean työn määräaika on tammikuussa 2015. Komitealta pyydetään väliraportti syyskaudella 2014.

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esityksen valtion ylimmän johdon virka- ja tehtävärakenteen uudistamisesta siten, että valtiohallinnon ylimmät virat tulisivat valtioneuvoston yhteisiksi. Uudistus ja sen poliittista linjausta vaativia yksityiskohtia sovitetaan yhteen osana parlamentaarisen komitean työtä.

Valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustetaan valtioneuvoston hallintoyksikkö, johon keskitetään vuonna 2015 ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutoimintoja. Valmistelun edetessä linjataan tarkemmin siirtojen aikataulu sekä ne yksilöidyt tehtäväkokonaisuudet ja resurssit, jotka tulevat valtioneuvoston yhteisiksi.

Valtion keskushallinnon uudistamisen valmistelusta vastaa hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen. Ministeriöiden kansliapäälliköt vastaavat valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palvelutoimintojen kokoamisen sekä valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen valmistelun koordinoinnista.

Hallitus on aiemmin iltakoulussaan linjannut, että tavoitteena on muodostaa valtioneuvostosta toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä yhtenäisempi rakenteellinen kokonaisuus seuraavasta hallituskaudesta 2015 alkaen. Valtion virastojen sekä ministeriöiden rakenteita ja toimintatapoja uudistetaan rakenteellisesti siten, että strateginen ohjaus vahvistuu ja toimintaprosessit tulevat nykyistä yhtenäisemmiksi.

Mainokset