Nordic Clinic perustaa terveydenhuollon kehitys- ja sijoitusyhtiön

Terveyspalveluyhtiö Nordic Clinic perustaa uuden yhtiön kehittääkseen terveydenhuollon hankkeita Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Uusi yhtiö NC Investment Oy käynnistää, konsultoi ja rahoittaa erilaisia vaativan erikoissairaanhoidon palvelumalleja. Tavoitteena on luoda sijoitusmahdollisuuksia nopeasti kehittyville terveydenhuollon markkinoille. NC Investment voi olla hankkeissa mukana myös osakkaana.

NC Investment eriytetään Nordic Clinicin liiketoiminnasta toimintamallien ja -roolien selkiyttämiseksi. Nordic Clinic keskittyy edelleen erikoissairaanhoidon palveluiden välittämiseen ja markkinoimiseen suomalaisille ja ulkomaalaisille asiakkaille.

”Nordic Clinic toimii terveyspalveluoperaattorina, eli etsimme asiakkaillemme parhaan mahdollisen hoidon ja hoitopaikan kumppaniverkostostamme. Tässä toiminnassa puolueettomuus ja tasapuolisuus ovat ehdottoman tärkeitä. Palvelemme nykyistä kumppaniverkostoamme uuden kysynnän luomisessa ja asiakaspalvelussa”, Nordic Clinicin toimitusjohtaja Tero Silvola kertoo.

NC Investment puolestaan kehittää tarjoaa tulevaisuudessa erilaisia vaativan sairaanhoidon palvelumalleja ja tarjoaa sijoitusmahdollisuuksia suomalaisille yksityisille sijoittajille ja instituutioille. Tavoitteena on löytää yleisesti terveydenhuollosta kiinnostuneita rahoittajia. Yhtiön ydinosaamista on terveydenhuollon mahdollisuuksien ja rahoituksen yhdistäminen.

”Pyrimme hankkeillamme vastaamaan sellaiseen kysyntään, johon markkinoilla ei tällä hetkellä ole tarpeeksi joustavasti palveluita saatavilla. Kehitettävät hankkeet voivat olla yksityisen ja julkisen sektorin yhdistäviä hankkeita tai kokonaan yksityisrahoitteisia, esimerkiksi sairaaloita tai lääkäriasemia. Haluamme luoda markkinoille sellaisia palveluita, joilla on mahdollisuuksia menestyä ja kasvaa myös kansainvälisesti”, NC Investmentin toimitusjohtajaksi nimitetty Kaisa Arovaara kertoo.

Uusi yhtiö aloittaa toimintansa 28.10.2013.