Ensi vuonna otetaan vastaan satoja pakolaisia Syyriasta

Ensi vuoden pakolaiskiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaispakolaista

Sisäministeriö on tehnyt päätöksen vuoden 2014 pakolaiskiintiön kohdentamisesta. Pakolaiskiintiö on 1050 henkilöä. Johtuen Syyrian konfliktista ja laajasta humanitaarisesta kriisistä on kiintiö poikkeuksellisesti 300 henkilöä suurempi kuin edellisvuosien kiintiöt. Kotouttamis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä puolsi sisäministeriön esitystä tänään.

Suomi jatkaa pääsääntöisesti samojen pakolaisryhmien vastaanottamista kuin edellisinäkin vuosina. Uutena ryhmänä otetaan vastaan syyrialaisia pakolaisia. Kokonaisuutena kiintiössä otetaan vastaan 500 syyrialaista pakolaista, 150 afganistanilaista pakolaista Iranista, 150 kongolaista pakolaista eteläisestä Afrikasta, ja 150 sudanilaista pakolaista Egyptistä.

Lisäksi Suomi varautuu 100 hätätapauksen vastaanottoon. Hätätapaukset ovat kiireellistä sijoitusta vaativia pakolaisia. Pakolaiskiintiön kohdentamispäätös perustuu YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n esitykseen. Kiintiön koon päättää eduskunta vuosittaisen talousarvion yhteydessä.

Lisätukea kunnille vastaanottoon

Koska kiintiö on syyrialaisten takia ensi vuonna tavanomaista 750 hengen kiintiötä suurempi, ministerityöryhmä hyväksyi työ- ja elinkeinoministeriön esityksen lisätuen myöntämisestä pakolaisia vastaanottaville kunnille.

Kunnalle, joka tekee ensi kertaa päätöksen vastaanotosta tai korottaa aiempaa kiintiötään, maksetaan 20 000 euron kertakorvaus. Lisäksi kaikista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä maksetaan kunnalle ensi vuonna kertaluonteisesti laskennallisen korvauksen lisäosa. Se on alle 7-vuotiaasta 1 000 euroa ja yli 7-vuotiaasta 700 euroa. Ministeriö on varautunut yhteistyöhön 15 uuden kunnan kanssa pakolaisten vastaanotossa.

Kunnille maksettavan lisätuen yhteissumma on 2,2 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön osoittama hakemus Euroopan pakolaisrahastolle sisältää myös osuudet varautumisesta kiireellisten tapausten vastaanottoon, tiedotuskampanjaan, kuntien työntekijöille suunnattuun tukeen ja koulutustilaisuuksiin, joissa käsitellään muun muassa sodan traumatisoimien hoitoa. Näiden ja hankekoordinoinnin osuus budjetista on 650 000 euroa.

Ministerit vetoavat

Kotoutus- ja maahanmuuttopoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtaja, työministeri Lauri Ihalainen sekä sisäasiainministeri Päivi Räsänen vetoavat Suomen kuntapäättäjiin, että heillä olisi valmius hiukan suurempaan pakolaisten vastaanottoon ensi vuonna.

– Tunnistamme kaikki kuntien vaikean taloudellisen tilanteen. Muutaman kymmenenkin pakolaisen vastaanottaminen on kuitenkin tärkeä humanitaarinen teko ja toivomme lisäkorvauksien voivan helpottaa kuntien taloudellista vastuuta vastaanotosta ja koulutuksen vahvistavan valmiutta myös sodassa traumatisoituneiden auttamiseen. Sodan aikana Suomikin on saanut apua ja tukea kansainväliseltä yhteisöltä, ja nyt meillä on mahdollisuus osoittaa inhimillisyyttä, Ihalainen ja Räsänen toteavat.

Mainokset