Innovaatiot toisivat kasvua isoille yrityksille

Tutkimus: Innovaatiopulan syy on etäisyys asiakkaasta

Liikkeenjohdon konsulttiyritys Synergyn tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisten suurten yritysten innovaatiokyvyissä on reilusti parantamisen varaa. Vaikka panostus innovaatiotoimintaan on suhteellisesti EU:n korkeimpia, radikaaleja uusia markkinoita synnyttäviä innovaatioita saadaan aikaan aivan liian vähän.

Suurimmaksi ongelmaksi haastateltavat itse kokivat ideoiden ja niiden bisnespotentiaalin vähyyden. Näin oli siitä huolimatta, että 80 %:lla yrityksistä on selvästi määritelty prosessi uusien tuotteiden tai palveluiden luomiseen. Suurimpana syynä ideapulaan pidettiin sitä, että t&k-osasto oli liian erillään asiakasrajapinnasta ja myynnistä. Ideointi on liiaksi yrityksen sisäinen ja vain tutkimusosaston vastuulle jätetty tehtävä.

Tutkimuksen mukaan hukassa oli myös strateginen tasapaino pitkän ja lyhyen tähtäimen kehitystyön välillä. Järjestelmällisesti innovaatiohankkeiden portfoliota suunnitteli vain 60 % yrityksistä. Suomalaisyritysten t&k-hankkeista vain 6 % keskittyi pitkän aikavälin radikaaleihin innovaatioihin, kun globaalin vertailuryhmän johtavilla huippuyrityksillä osuus on 17 %. Haastatellut yritykset painottivat lyhyen aikavälin hankkeita, jotka keskittyvät olemassa olevan tuotteen paranteluun tai uudelleen asemointiin.

Projektijohtamisessa suurin ongelma oli puuttuva seuranta ja huonosti määritellyt tavoitteet. Keskimäärin vain 60 % t&k-projekteista pysyy aikataulussa, ja huonoimmin innovoivilla yrityksillä luku on vain 20 %. Alle puolet yrityksistä seuraa t&k-hankkeiden liiketoimintatavoitteiden toteutumista. Myös projektien arviointikriteerit olivat epäselvät, minkä vuoksi resurssien priorisointi puuttui eikä hedelmättömiä hankkeita lopetettu ajoissa.

”Tulosten valossa ei ole ihme, että kilpailukyvyn ylläpitämisen kanssa on vaikeuksia. Jos jo ihan perusasioissa kuten aikatauluttamisessa, budjetoinnissa ja päätöksenteossa on ongelmia, niin jokainen innovaatio on työn ja tuskan takana. Ongelma ei ole rahan puute, vaan suurten yritysten toimintakulttuuri”, Synergyllä projektia vetänyt Christoffer Winquist arvioi.

Synergy haastatteli tutkimusta varten keväällä 2013 noin 50 suomalaisyrityksen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan johtoa. Yritykset edustavat eri toimialoja ja kokoluokaltaan ne sijoittuvat noin sadan suurimman suomalaisyrityksen joukkoon. 40 % haastatelluista yrityksistä on sellaisia, joiden tuotekehityksessä työskentelee yli 100 henkeä.

Mainokset