Digitaalisten kanavien kautta myytyjen vakuutusten määrä kasvoi

Monialayhtiöt ja uudet toimijat haastavat perinteiset vakuutusyhtiöt

Digitaalisten kanavien kautta myytyjen vahinko- ja henkivakuutusten kokonaisarvo Euroopassa voi nousta 25 miljardiin euroon vuoteen 2016 mennessä, ilmenee Accenturen tutkimuksesta. Summa on yli kaksinkertainen vuoteen 2012 verrattuna, jolloin vakuutuksia myytiin 12 miljardin euron arvosta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 78 vakuutusyhtiötä Euroopassa, myös Suomessa.

Tutkimuksen mukaan digitaalisesti myytyjen vakuutusten arvioidaan muodostavan 18 prosenttia eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden uusien asiakkuuksien arvosta vuonna 2016. Vuonna 2013 vastaava luku oli 11 prosenttia.

Lisäksi kolme neljäsosaa (78 prosenttia) eurooppalaisista vakuutusyhtiöistä suunnittelee myynnin ja jakelutoimintojen digitaaliseen uudistamiseen lisäinvestointeja, joiden yhtiöt arvioivat nousevan keskimäärin 27 miljoonaan euroon seuraavan kolmen vuoden aikana.

”Tutkimuksemme osoittaa, että investoinnit digitaalisiin kanaviin ovat jo käynnissä”, kertoo Risto Sandberg, Accenturen Suomen Vahinkovakuutustoimialan johtaja. ”Kuluttajat vaativat samantasoista palvelua ja kokemusta kaikilta verkossa toimijoilta, myös vakuuttajilta. Tämän päivän kuluttajat vaativat räätälöityjä tuotteita sekä nopeaa ja helppoa asiakaspalvelua myös verkon välityksellä. Vakuutusyhtiöillä on moneen palveluntarjoajaan verrattuna vähemmän suoria asiakaskohtaamisia. Näihin kohtaamisiin tulee panostaa asiakassuhteen kehittämisessä ja ylläpitämisessä.”

Eurooppalaiset vakuutusyhtiöt pitävät suurimpana jakelukanaviensa digitaalisen transformaation haasteena fyysisten kanavien muutosten hallintaa (85 prosenttia vastanneista). Lisäksi kahdeksan kymmenestä (81 prosenttia) piti merkittävinä haasteina vanhojen tietojärjestelmien rajoitteita ja organisaationsa hidasta reagointikykyä.

Tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä (89 prosenttia) eurooppalaisesta vakuutusyhtiöstä uskoo kilpailun kiristyvän vakuutusmarkkinoilla seuraavan kolmen vuoden aikana. Miltei kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) uskoo, että merkittävimpiä kilpailijoita tulevat olemaan vakuutusalan ulkopuoliset toimijat, kuten Googlen tai Amazonin kaltaiset yritykset tai verkkokauppajätit.

”Vakuutusyhtiöt tiedostavat asiakkaittensa käyttäytymisestä, että digitalisaatio on sekä mahdollisuus että uhka”, Sandberg jatkaa. ”Monet organisaatiot ovat ilmaisseet tahtotilansa, kirkastavat ja jalkauttavat strategiaansa. Haasteita ovat organisaatioiden valmiudessa muun muassa sisäinen muutosvastustus ja ulkopuoliset uhat. Vakuutusyhtiöiden tulee kehittää toimintaansa strategiansa mukaisesti sekä parantaa ylipäänsä asiakaskeskeisyyttään. Internet-jättien kilpailuetu kulminoituu pääasiassa hyvään asiakaskokemukseen. Tähän myös vakuutusyhtiöiden kannattaa panostaa tulevina vuosina.”