Väitös: Opetus ja taitojen kehittyminen tärkeintä musiikin opiskelijalle

Oppimistyyli ei näyttäisi juuri vaikuttavan siihen, miten musiikin opiskelija harjoittelee. Tämä käy ilmi Andries Odendaalin väitöstutkimuksesta, jossa hän kartoitti Sibelius-Akatemian opiskelijoiden harjoittelustrategioita. Kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla hän pyrki selvittämään, heijastavatko ne opiskelijoiden oppimistyylejä. Musiikkikasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja Perceptual learning style as an influence on the practising of instrument students in higher music education tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 4.11.2013.

Osana väitöstutkimustaan Odendaal tarkkaili ja haastatteli kuutta Sibelius-Akatemian pianonsoitonopiskelijaa, jotka harjoittelivat kahta itse valitsemaansa, eri tyylilajeja edustavaa teosta. Odendaal vertaili pianistien valitsemia harjoittelustrategioita. Hän löysi 13 erilaista harjoittelukäytännettä, joiden perusteella opiskelijat erosivat toisistaan. Näitä olivat esimerkiksi nauhoittaminen, metronomin käyttö, omien nuottimerkintöjen tekeminen, nuottikuvassa pitäytyminen, näkömuisti, säännölliset tai epäsäännölliset soittoliikkeet, liikeilmaisun käyttö, käsien harjoittaminen erikseen sekä tiettyjen musiikillisten osa-alueiden yksinkertaistaminen tai muuntelu.

Odendaalin keräämien harjoitteluraporttien perusteella opetus ja taitojen kehittyminen näyttäisivät vaikuttavan tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden harjoittelukäyttäytymiseen yksilöllistä oppimistyyliä enemmän. Myös soitinryhmällä, opiskelijan persoonallisuustekijöillä ja opettajalla näyttäisi olevan merkitystä harjoitusmenetelmien valintaan.

Andries Odendaal on valmistunut kamarimusiikin maisteriksi Cape Townin yliopistosta vuonna 2013 ja pianonsoiton lisensiaatiksi Etelä-Afrikan yliopistosta 2007. Tämän jälkeen hän työskenteli Hilton Collegessa säestäjänä toimien samanaikaisesti ABSA National Youth Music Competition –kilpailun virallisena säestäjänä. Odendaal aloitti väitöskirjatyöskentelyn Sibelius-Akatemiassa 2009. Vuonna 2010 hänet hyväksyttiin Musiikin ja näyttämötaiteen tutkijakouluun ja vuodesta 2012 alkaen Musiikintutkimuksen valtakunnalliseen tohtoriohjelmaan.

Mainokset

Yksi kommentti artikkeliin ”Väitös: Opetus ja taitojen kehittyminen tärkeintä musiikin opiskelijalle

  1. Paluuviite: Väitös: Opetus ja taitojen kehittymin...

Kommentointi on suljettu.