EU:n ja Kanadan välille solmittiin sopimusluonnos vapaakaupasta

Euroopan unioni ja Kanada pääsivät 18. lokakuuta poliittiseen yhteisymmärrykseen kunnianhimoisen vapaakauppasopimuksen solmimisesta. Neuvotteluja EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisestä CETA-sopimuksesta (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement) on käyty vuodesta 2009 lähtien. Yksityiskohtien viimeistelyä jatketaan, ennen kuin sopimus hyväksytään lopullisesti.

Sopimus edistää talouskasvua ja työllisyyttä niin Euroopassa kuin Kanadassakin. Sen arvioidaan lisäävän osapuolten välistä tavara- ja palvelukauppaa 23 prosentilla eli 26 miljardilla eurolla sekä kasvattavan EU:n bruttokansantuotetta noin 12 miljardilla eurolla vuodessa. Sopimuksen tarkemmat taloudelliset vaikutukset selviävät lopullisen sopimustekstin valmistuttua.

”Ratkaisu on osoitus EU:n neuvottelukyvystä. Sopimus voi vaikuttaa myönteisesti myös EU:n ja Yhdysvaltojen välillä käytäviin neuvotteluihin”, sanoo eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Sopimuksen odotetaan laskevan merkittävästi tullitasoa osapuolten keskinäisessä kaupassa sekä luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluissa ja investoinneissa. Julkisissa hankinnoissa Kanada avaa eurooppalaisille toimijoille pääsyn aluetason hankintoihinsa laajemmin kuin minkään muun sopimuskumppaninsa kanssa.

Suomen vienti Kanadaan vuonna 2012 oli noin 596 miljoonaa euroa, yksi prosentti kokonaisviennistämme. Suomesta Kanadaan viedään muun muassa öljytuotteita, koneita, laitteita ja moottoriajoneuvoja. Kanadasta tuotiin Suomeen tavaroita 346 miljoonan euron arvosta, mikä on 0,6 prosenttia kokonaistuonnistamme. Tuontituotteita ovat muun muassa malmi, kivihiili, moottoriajoneuvot ja ilma-alukset.

Jatkossa keskustelua käydään vielä sopimuksen yksityiskohdista. Näiden teknisten keskustelujen päätteeksi osapuolet parafoivat sopimuksen. Päätökset sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä tulevat ajankohtaisiksi myöhemmin, ja ne tehdään komission esitysten pohjalta. Sopimukselle tarvitaan EU:n jäsenvaltioiden hyväksynnän lisäksi Euroopan parlamentin hyväksyntä.

Mainokset