Lapset puhuvat kokemastaan väkivallasta helpommin netissä

Lapset kertovat perheväkivallasta usein ensimmäisen kerran netissä

Netistä haetaan yhä enemmän apua ja vertaistukea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan. Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodin kokemusten mukaan erityisesti lapset puhuvat kokemastaan väkivallasta ensimmäisen kerran verkkoauttajan kanssa.

Tietoa, apua ja vertaistukea tarjoavan Nettiturvakodin kävijämäärä on kasvanut lähes kolmanneksella viime vuoteen verrattuna ja kahdenkeskisiä chat-keskusteluja on käyty lokakuuhun mennessä saman verran, kuin viime vuonna yhteensä. Nettiturvakodissa on ollut tänä vuonna keskimäärin 2800 eri kävijää kuukaudessa. Kahdenkeskisiä keskusteluja on lokakuuhun mennessä noin 60, minkä lisäksi apua on annettu netin keskustelupalstoilla ja Nettiturvakodin Facebook-sivun yksityisviestien kautta.

– Netistä haetaan entistä rohkeammin vahvistusta omille tunteille jo siinä vaiheessa, kun epäilee suhteessa olevan jotain vialla tai kun lapsi pohtii, onko isän tai äidin kovakouraiset otteet ja alistavat sanat ihan normaalia käytöstä, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton verkkoauttamisen kehittäjä Emmi Juutilainen.
Vaikka Nettiturvakotiin yhteyttä ottanut tietää itsekin tarvitsevansa apua, niin hän tarvitsee yleensä vielä runsaasti tietoa ja tukea, jotta rohkaistuu hakeutumaan esimerkiksi turvakotiin tai muihin auttaviin palveluihin.
Netissä lasten ja nuorten kanssa keskusteltaessa kartoitetaan yhdessä lähipiiriä ja esimerkiksi koulun henkilökuntaa. Tarkoituksena on löytää edes yksi turvallinen ja luotettava aikuinen, jonka kanssa väkivallan voisi ottaa puheeksi ja joka myös auttaisi lasta.

”Chatissa kipeimmätkin kokemukset isketään heti pöytään”

Nettiturvakodin kahdenkeskisessä chatissa tukea ja rohkaisua antavat verkkoauttajat, jotka ovat Ensi- ja turvakotien liiton turvakotien ja muiden auttamispalveluiden työntekijöitä ympäri Suomea. He tuntevat palvelujärjestelmän hyvin ja moni on myös erikoistunut jonkun tietyn kohderyhmän, kuten väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten, auttamiseen. Chat-keskustelut eroavat kasvokkain tehtävästä väkivaltatyöstä kuitenkin siinä, että kanssakeskustelijasta ei tiedetä muuta kuin nimimerkki. Tämä hälventää väkivaltakokemuksiin liittyviä häpeän ja syyllisyyden tunteita ja saa keskustelijan avautumaan helpommin.

– Toisin kuin kasvokkaisissa palveluissa, chatissa kaikki kipeimmätkin kokemukset isketään usein heti pöytään yhtään niitä kaunistelematta. Lisäksi erityisesti lapsista moni kertoo chatissa väkivallasta ensimmäistä kertaa. Aikuiset keskustelijat puolestaan ovat saattaneet elää väkivallan tai sen uhan alla jo useita vuosia, mutta havahtuvat chatissa tilanteeseensa ja päättävät laittaa tälle stopin, Juutilainen kertoo.

Väkivaltaa kokeneille ryhmächatteja

Väkivallasta irtaantumiseen voi auttaa merkittävästi myös netin keskustelupalstoilta saatava vertaistuki. Pahimmillaan nettikeskustelut voivat kuitenkin toimia päinvastoin: keskustelupalstoilla väkivallan kokenutta saatetaan syyllistää ja lapsen tai nuoren väitetään hakevan vain huomiota. Tätä varten Ensi- ja turvakotien liitto on kouluttanut verkkovapaaehtoisia, jotka ovat osallistuneet nettikeskusteluihin ja antaneet apua tarvitseville tarvittavaa tietoa, tukea ja rohkaisua.

Kannustava ja kunnioittava keskusteluilmapiiri on kulmakivenä Nettiturvakodin keskustelupalstalla sekä ryhmächateissä, joita järjestetään 22.10. alkaen väkivaltaa kokeneille aikuisille sekä lapsille ja nuorille. Vertaistuellisissa ryhmächateissa voi jakaa kokemuksiaan samassa elämäntilanteessa olevien tai olleiden kanssa ja saada neuvoa sekä tukea ohjaajilta.