Siviilikriisin uudet lakiehdotukset lähtivät lausunto kierrokselle

Lakiehdotus voimakeinojen käytöstä siviilikriisinhallinnassa lausunnolle

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi voimakeinojen käytöstä siviilikriisinhallinnassa. Esityksen tarkoituksena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista asemaa suhteessa voimankäyttövälineiden kantamiseen, voimakeinojen käyttöön ja hätävarjeluun.

Asiantuntijoiden oikeusturvan kannalta on tärkeää, että voimankäyttövälineiden kantamisen, voimakeinojen käytön sekä hätävarjelun perusteista on kattavasti säädetty kansallisessa lainsäädännössä. Esityksen tavoitteena ei ole lisätä voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallintaoperaatioissa eikä myöskään asiantuntijoiden voimankäyttövälineitä.

Lisätietoja sisäministeriön verkkosivuilla:
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/voimankaytto_siviilikriisinhallinta

Mainokset