Sähköinen asiointi helpottaa passin hakemista jatkossa

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen, jossa selvitetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta passiasioissa ja tehdään tarvittavat muutokset passilakiin. Tavoitteena on asioinnin helpottaminen. Hankkeen toimikausi on 14.10.2013 – 31.10.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle pyritään antamaan kevätistuntokaudella 2014.

Tavoitteena on, että jatkossa passinhakija voisi pistää hakemuksensa vireille ja maksaa käsittelymaksun sähköisesti. Hakemusta täydennettäisiin viranomaisen luona antamalla nimikirjoitusnäyte ja sormenjäljet, mutta asiointiin kuluisi vähemmän aikaa. Nykyisin passihakemus pitää jättää henkilökohtaisesti viranomaiselle.

Suunnitelmissa on myös, että uusi passi voitaisiin tietyissä tilanteissa myöntää ilman henkilökohtaista käyntiä. Edellytyksenä voisi olla esimerkiksi, että hakija on viimeisen viiden vuoden aikana tunnistettu viranomaisen palvelupisteessä ja häneltä on saatu hakemukseen tarvittavat sormenjäljet ja nimikirjoitusnäyte. Tällöin passinhakijan tarvitsisi siis asioida viranomaisen luona kymmenen vuoden välein nykyisen viiden vuoden sijasta.

Sähköistä asiointia arvioidaan muun muassa passimenettelyn luotettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tarkastelun kohteina ovat esimerkiksi tietosuojaan ja tietoturvaan sekä vahvaan sähköiseen tunnistamiseen liittyvät kysymykset.

Lisäksi hankkeessa selvitetään ulkomailla oleskelevien Suomen kansalaisten mahdollisuutta asioida sähköisesti passiasioissa ottaen huomioon sen, että heillä ei välttämättä ole sähköisessä asioinnissa edellytettävää vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä.

Poliisin myöntämien lupien määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Sähköisten palveluiden kehittämisellä tähdätään asioinnin helpottumiseen ja nopeutumiseen sekä lupahallinnon menettelyjen tehostamiseen ja yhdenmukaistamiseen. Sähköisen asioinnin ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen sisältyy myös hallitusohjelmaan.

Mainokset