Tuulivoimatukia maksettiin enemmän kuin metsähaketukia

Tämän vuoden toiselta neljännekseltä syöttötariffijärjestelmän mukaisia uusiutuvan energian sähkön tuotannon tukia maksettiin noin 8,6 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuulivoimatuet nelinkertaistuivat 5,9 miljoonaan euroon.

Metsähakkeen tuet pienenivät vuodentakaisesta kolmasosaan eli noin 2,7 miljoonaan euroon lähinnä siksi, että vain 40 prosenttia tukeen oikeutetuista laitoksista jätti tässä vaiheessa tukihakemuksen. Metsähaketta on toisaalta käytetty aiempaa vähemmän pienentyneen tuen ja polttoaineiden muuttuneiden hintasuhteiden vuoksi. Syöttötariffitukea on tähän mennessä maksettu yhteensä yli 81 miljoonaa euroa.

Metsähaketta on toisaalta käytetty aiempaa vähemmän pienentyneen tuen ja polttoaineiden muuttuneiden hintasuhteiden vuoksi. Syöttötariffitukea on tähän mennessä maksettu yhteensä yli 81 miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 toiselta neljännekseltä syöttötariffijärjestelmän mukaisia tukia maksettiin noin 8,6 miljoonaa euroa, josta 5,9 miljoonaa tuulivoimalla tuotetulle sähkölle ja 2,7 miljoonaa metsähakkeella tuotetulle sähkölle (kuva 1). Tuulivoimalle maksettu tuki on ensimmäisen kerran suurempi kuin metsähakkeelle maksettu tukin. Toisen kerran tukea maksettiin myös biokaasulla tuotetulle sähkölle, ja tämä tukisumma oli 47 000 euroa. Toisen vuosineljänneksen tuet perustuivat 288 gigawattitunnin sähköntuotantoon, josta metsähakkeen osuus oli 69 prosenttia ja tuulivoiman 31 prosenttia.

Mainokset