Digia julkaisi uuden QT-ympäristön

Digia on julkistanut uuden mobiilikehittäjille suunnatun version Qt-kehitysympäristöstään. Berliinissä tänään julkistettu Qt Mobile Edition mahdollistaa edullisen ja nopean mobiilisovellusten kehittämisen. Tuote sisältää kehitysympäristön sekä Android ja iOS tuen. Uusia mobiilialustoja tuodaan mukaan seuraavissa versioissa. Lisäksi Qt Mobile Editionissa on sisäänrakennettu, Qt-optimoitu Enginio -pilvipalvelu, jota kehittäjät voivat käyttää esimerkiksi sovellusten tietojen tallentamiseen ja käyttäjähallintaan.

”Mobiilikehittäjät haluavat julkaista sovelluksensa monella alustalla samanaikaisesti. Qt mahdollistaa saman sovelluskoodin käytön usealla eri alustalla, jolloin kehitystyö on nopeampaa ja osaaminen helpommin hallittavissa. Qt antaa myös suojaa investoinneille esimerkiksi silloin, kun kuluttajien painopiste vaihtuu alustalta toiselle. On hyödyllistä voida julkaista sama sovellus uudelle alustalle ilman suuria muutoksia”, sanoo Digian Qt-liiketoiminnan johtaja Tommi Laitinen.

Qt Mobile Edition on suunnattu sekä yksittäisille kehittäjille että ohjelmistotaloille. Sen on suunniteltu tulevan saataville myöhemmin tänä vuonna, seuraten Qt-kehitysympäristön laajempaa Qt 5.2 -päivitystä joulukuussa. Qt on ainoa alustariippumaton sovelluskehitysympäristö, joka mahdollistaa natiivien sovellusten luomisen työpöytä-, mobiili ja sulautettuihin ympäristöihin. Qt tukee yli 14 johtavaa käyttöjärjestelmää monissa suoritinarkkitehtuureissa.

Qt lyhyesti

Qt on alustariippumaton ohjelmistojen kehitysympäristö, joka tarjoaa välineet suorituskykyisten ja interaktiivisien ohjelmistojen luomiseen. Sitä käyttää maailmanlaajuisesti yli 500 000 ohjelmistokehittäjää. Qt-ohjelmistoja käytetään työpöytä-, mobiili- ja sulautetuissa ympäristöissä. Qt:n tuki usealle eri alustalle ja käyttöjärjestelmälle säästää kehittäjien aikaa siirrettäessä sovelluksia muihin järjestelmiin. Qt vapauttaa ohjelmistokehittäjän, sillä koodista tulee uudelleenkäytettävää.

Suomalainen ICT-yritys Digia vastaa kaikesta Qt-liiketoiminnasta.

Digia on suomalainen ICT-yritys. Se tekee palveluja ja ohjelmistoja, jotka pyörittävät asiakkaiden ydinliiketoimintaa ja kiihdyttävät liiketoiminnan kehitystä. Digia auttaa ihmisiä saamaan arjesta enemmän irti. Yritys toimii tuhannen osaajansa voimalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Digia on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (Dig1V) http://www.digia.com/