EU:n ja itäisten kumppanuus maiden oikeusministerit kokoontuivat

EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden oikeusministerit koolla ensimmäistä kertaa

Itäisen kumppanuuden oikeusministerikokous pidettiin ensimmäisen kerran EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksen yhteydessä 7. lokakuuta Luxemburgissa.

Mukana olivat EU-maiden oikeusministerit sekä Armenian, Azerbaidzhanin, Georgian, Moldovan ja Ukrainan oikeusministerit ja Valko-Venäjän varaoikeusministeri. Suomesta kokoukseen osallistui oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministerit keskustelivat itäisen kumppanuuden maiden oikeusreformeista sekä sitoutumisesta ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistämiseen. Kaikki kokoukseen osallistuvat maat Valko-Venäjää lukuunottamatta ovat Euroopan neuvoston jäsenmaita ja ovat liittyneet Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

– Suomi pitää itäistä kumppanuutta hyvin tärkeänä oikeudellisen yhteistyön foorumina EU:n ja sen itäisten naapurivaltioiden välillä. Yhteinen sitoutuminen ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen on perusta kaikelle yhteistyölle, oikeusministeri Henriksson korostaa.

– Erityisen tärkeää kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön kehityksessä on hyödyntää hyvin toimivia monenvälisiä sopimuksia, kuten YK:n ja Euroopan neuvoston sekä Haagin sopimukset. Juuri ne ovat kokemuksemme mukaan olleet tehokkaimpia välineitä yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä siviili- että rikosoikeuden alalla, toteaa Henriksson.

EU:n itäinen kumppanuuspolitiikka käynnistettiin vuonna 2009. Kumppanuuden tavoitteena on tukea EU:n itäisten naapureiden poliittisia ja taloudellisia