Pohjoismaiset ravitsemus suositukset uudistettiin

Uusituissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa (NNR 2012) kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota yksittäisten ravintoaineiden sijaan ruokavalion kokonaisuuteen, eri ruoka-aineiden laatuun ja merkitykseen ravintoaineiden lähteenä sekä yhteyttä terveyteen. Yli sadan asiantuntijan yhteistyönä syntyneet suositukset sisältävät myös ravintoainekohtaiset saantisuositukset.

Lisäksi annetaan suositukset riittäväksi fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka vähentää elintavoista johtuvia sairauksia. Pohjoismaisten suositusten perustana on vahva tutkimusnäyttö ja niiden tarkoituksena on edistää terveyttä ja vähentää tauteja, joihin ravitsemuksella voidaan vaikuttaa.

Uusien pohjoismaisten ravitsemussuositusten keskeiset kohdat julkistettiin 3.10.2013 Pohjoismaisen Ministerineuvoston järjestämässä tilaisuudessa Kööpenhaminassa. Suositukset muodostavat pohjan kaikkien Pohjoismaiden kansallisille ravitsemussuosituksille ja toimivat ravitsemustieteen opetuksen perustana. Uudistustyötä on ohjannut Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen työryhmä.

D-vitamiinin ja seleenin saantisuositukset nousivat hieman, hiilihydraattien ja rasvojen saannissa painottuu laatu

Lajissaan viidensien suositusten sisällössä ei ole suuria muutoksia aikaisempaan suositukseen. D-vitamiinin saantisuositusta on hieman nostettu yli 2-vuotiailla ja aikuisilla sekä iäkkäillä henkilöillä. Myös seleenin päivittäistä saantisuositusta on hieman nostettu. Rasvan osuuden vaihteluvälin ylärajaa päivittäisestä energiansaannista on nostettu ja hiilihydraattien päivittäisen saantisuosituksen vaihteluvälin alarajaa on puolestaan hieman laskettu. Rasvan ja hiilihydraattien laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Tyydyttymättömien rasvojen osuutta edelleen korostetaan ja hiilihydraatit tulisi saada pääosin kuitupitoisista ruoka-aineista.

Mainokset