EU:n urheiluministerit: Suurkisoissa on kunnioitettava ihmisoikeuksia

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki osallistui EU:n epäviralliseen urheiluministerikokoukseen Liettuan Vilnassa 1. lokakuuta. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa suurten urheilutapahtumien sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki esitteli kokouksessa 19 jäsenvaltion hyväksymän julkilausuman, jossa korostetaan suurkisojen järjestäjien vastuuta ihmisoikeuksien turvaamisessa. Sekä Euroopan ihmisoikeussopimus kuin KOK:n peruskirja kieltävät kaikenlaisen syrjinnän.

Julkilausuman mukaan urheilu on universaali kieli, jonka keinoin voidaan edistää arvojen kunnioittamista, monimuotoisuutta, suvaitsevaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä ehkäistä syrjintää ja edistää sosiaalista osallisuutta. Tätä tulee kunnioittaa kaikessa urheilussa.

Kaikkien valtioiden, jotka järjestävät suuria urheilutapahtumia, kuten olympialaisia, paralympialaisia tai maailmanmestaruuskilpailuja, tulee kunnioittaa Euroopan ihmisoikeussopimusta ja EU:n perusoikeuskirjaa sekä noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia liittyen syrjimättömyyteen sekä sanan- ja yhdistymisvapauteen, todetaan julkilausumassa.

Arhinmäen mielestä kansainvälisiä suurkilpailuja ei pidä myöntää maille, joissa on merkittäviä ihmisoikeus- tai sananvapausongelmia.

Mainokset