Ministeriöt laativat ehdotuksia kuntien tehtävien vähentämiseksi

Ministeriöt ovat toimittaneet valtiovarainministeriölle ehdotuksensa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi.

Ehdotuksensa 30.9.2013 mennessä jättivät liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö. Suomen Kuntaliitto antaa oman ehdotuksensa 11.10.2013 mennessä.

Ehdotukset ovat nähtävissä valtioneuvoston hankerekisterissä, http://www.hare.vn.fi, asianumero VM107:01/2011 (Ministeriökohtaisia tavoitteita kuntien velvoitteiden vähentämiseksi valmisteleva alatyöryhmä), asiakirjat välilehdellä. Oikeusministeriön ehdotus on saatavilla hankerekisteristä 2.10.2013.

Kunnilla on tällä hetkellä yli 500 lakisääteistä tehtävää ja lähes tuhat velvoitetta. Hallitus linjasi rakennepoliitisessa ohjelmassaan, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Valtiovarainministeriö pyysi ministeriöiltä syyskuun loppuun mennessä ehdotukset omien hallinnonalojensa kuntia koskevien velvoitteiden vähentämisestä.

Ylijohtaja Päivi Laajalan johdolla toimiva virkamiestyöryhmä laatii ministeriöiden ehdotuksista vuosia 2014–2017 koskevan toimintaohjelman lokakuun 2013 loppuun mennessä. Toimintaohjelma käsitellään valtiosihteeri Sari Raassinan johdolla toimivassa Kuntien tehtävien arviointi -työryhmässä.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sekä peruspalveluohjelman ministerityöryhmä käsittelevät toimintaohjelman marraskuussa. Toimintaohjelmasta raportoidaan myös valtiosihteeri Martti Hetemäen johtamalle rakennepolitiikan seurantaryhmälle sekä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.

Valtiovarainministeriö kerää samanaikaisesti ehdotuksia myös kansalaisilta sähköisellä webropol-kyselyllä kuntien tehtävien uudistamisesta. Vastausaika päättyy 11.10.2013. Hallitus hyödyntää ehdotuksia tehdessään marraskuussa jatkolinjaukset kuntien tehtävien ja velvoitteiden uudistamisesta.

Mainokset