Poliisilain mukaisia liikkumis- ja oleskelu rajoituksia tarkistetaan

Sisäasiainministeriön uusi asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista on lähtenyt lausunnolle. Asetusuudistus on välttämätön, koska uusi poliisilaki tulee voimaan vuoden 2014 alusta, jolloin voimassaolevan poliisilain nojalla annetut liikkumis- ja oleskelurajoitusasetukset kumoutuvat. Lisäksi sisäministeriö on saanut uusia ehdotuksia rajoituskohteiksi. Nämä käsitellään samalla asetusuudistuksen yhteydessä.

Annettavaan asetukseen kootaan voimassa olevat liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet sekä uudet esitetyt alueet. Nykyisin liikkumista ja oleskelua rajoitetaan esimerkiksi vankiloiden, eräiden kaivos- ja tehdasalueiden, ydinvoimaloiden ja lentopaikkojen sekä tasavallan presidentin kesäasunnon alueilla. Uusi asetus vastaisi asiasisällöltään voimassa olevia asetuksia. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

Usein turvallisuudelle vaarallisia kohteita

Uuden poliisilain mukaan sisäasiainministeriön asetuksella voidaan rajoittaa liikkumista tai oleskelua turvattavassa tai suojattavassa kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi. Asetuksella voidaan myös kieltää turvallisuutta vaarantavien esineiden tuonti kohteeseen. Rajoitusten tarkoituksena on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaiset kohteet ovat usein turvallisuudelle hyvin vaarallisia ja niillä liikkuminen edellyttää alueen perusteellista tuntemista.

Sisäasiainministeriölle on tehty useita esityksiä uusien liikkumis- ja oleskelurajoitusten asettamiseksi. Tasavallan presidentin kanslia on esittänyt liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamista Helsingin kaupungin Mäntyniemessä sijaitsevan presidentin virka-asunnon alueelle tasavallan presidentin ja muun valtionjohdon turvallisuuden varmistamiseksi.

Liikkumis- ja oleskelurajoituksen asettamista ovat esittäneet myös muun muassa Talvivaara Sotkamo Oy Sotkamossa sijaitsevalle kaivosalueelle, PVO-Vesivoima Oy Keminmaan kunnassa sijaitsevan Isohaaran voimalaitoksen alueelle ja Forssan Seudun Ilmailuyhdistus ry Forssan lentopaikan (EFFO) alueelle.

Mahdolliset uudet liikkumis- ja oleskelurajoitukset sisällytetään uuteen asetukseen. Ennen asian ratkaisemista pyydetään lausunnot muun muassa paikalliselta poliisilaitokselta ja mahdollisilta asianosaisilta.

Mainokset