YIT suunnittelee mittavaa tuulivoimapuistoa Lestijärvelle

YIT on ostanut Lestijärven Tuulivoima Oy:ltä oikeudet tuulipuistohankkeeseen,
jossa tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Lestijärvelle, Keski-Pohjanmaalle
rakennetaan 87 suuruusluokaltaan 3 MW:n tuulivoimalaa. Rakentaminen on
tavoitteena aloittaa vuoden 2015 aikana kaavoitus- ja lupaprosessien
valmistuttua. Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat lupien lisäksi
rakennusaikaisen rahoituksen sekä sijoittajien varmistuminen. Aikataulun
toteutuessa ensimmäiset voimalat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016–2017.

Kuva: YIT

Kuva: YIT

Valmistuttuaan 87 tuulivoimalaa tuottaisi noin 770 GWh sähköä vuodessa, mikä

vastaa Hämeenlinnan kokoisen kaupungin vuotuista sähkönkulutusta.

Tuulivoimaloiden tarkka lukumäärä määritellään hankkeen ympäristövaikutusten
arvioinnin sekä kaavoitus- ja lupaprosessien aikana.

Toteutuessaan täysimittaisena hanke on yksi Suomen suurimmista sisämaahan
toteutetuista tuulivoimapuistoista. Hankealueen pinta-ala on noin 8 000
hehtaaria, joka muodostuu pääosin yksityisiltä maanomistajilta vuokratuista
maista. Alue on optimaalinen tuulivoimarakentamiselle, sillä sen
tuuliolosuhteet vastaavat rannikon olosuhteita. Alueelle on myös mahdollista
rakentaa merkittävästi korkeampia tuulivoimaloita kuin Suomeen viime vuosina on
rakennettu. Korkeammat voimalat mahdollistavat tehokkaamman tuulivoiman
hyödyntämisen.

YIT jatkaa jo tehtyjen hankesuunnitelmien kehittämistä yhteistyössä Lestijärven
Tuulivoiman kanssa. YIT vastaa tuulivoimapuiston toteuttamisesta, jossa hyödynnetään YIT:n
valtakunnallista osaamista sekä paikallista alihankintaverkostoa.

Hankkeen käynnistäjän Lestijärven Tuulivoima Oy:n toimitusjohtaja Aki
Simunaniemi on tyytyväinen

YIT:n kanssa solmittuun sopimukseen.

”Olen iloinen, että hankkeen kehittämistä jatkaa Suomen suurin rakentaja, jolla
on jo kokemusta tuulivoimapuistojen toteuttamisesta. YIT jatkaa hankkeen
kehittämistä jo tehtyjen suunnitelmien pohjalta ja Lestijärven Tuulivoima Oy on
tässä kehitystyössä edelleen vahvasti mukana”, Simunaniemi kertoo.

Myös Lestijärven kunnassa hankkeen toteutumista odotetaan positiivisin mielin.
Toteutuessaan tuulivoimapuisto olisi merkittävä taloudellinen tulonlähde
Lestijärvelle.

”Kunnan kannalta on ilo tarjota mahdollisuus uusiutuvan energiahankkeen
toteuttamiseen. Hanke on merkittävä koko talousalueen kannalta, myös yli
kuntarajojen. Tuulivoimapuiston työllistävä vaikutus alueelle on suuri ja hanke
on tervetullut lisä kunnan elinkeinoelämälle. Olen erittäin tyytyväinen nyt
solmittuun sopimukseen”, kertoo Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen.

YIT tarjoaa palveluita tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Palvelutarjonta
kattaa maanrakennustyöt teiden ja lähialueen infrastruktuurin rakentamisesta
tuulivoimalan perustusratkaisuihin sekä sähköistyksiin. YIT on kehittänyt
uusia, kustannustehokkaita perustusratkaisuja mm. maaston ja
tuulivoimatuotantoon vaikuttavien olosuhteiden tuomiin haasteisiin. Valmiiden
tuulivoimaloiden määrän lisäämiseksi YIT osallistuu strategiansa mukaisesti yhä
enemmän hankkeiden kehittämiseen myös niiden alkuvaiheessa.