Maailman Sydänpäivänä muistutetaan terveellisestä elämästä

sydanpaiva2013

Kehittyvissä maissa näkyvät samat sydänterveyden uhat, joita vastaan Suomessa on työskennelty 1950-luvulta lähtien. Vauraus tuo mukanaan epäterveelliset elintavat, kuten tupakoinnin, liikunnan puutteen ja epäterveellisen ravinnon.

Lapsuudessa opituilla tottumuksilla on taipumus juurtua elinikäiseksi elämäntavoiksi. Liikunnan ilo, savuttomuus ja terve asenne syömiseen vahvistuvat lapsuuden myönteisten muistojen ja kokemusten avulla.

Suomalaisen STRIP-projektin tulokset osoittavat, että koko perheen ravitsemus- ja elämäntapaohjaus on välttämätöntä pyrittäessä tulevaisuudessa vähentämään sairastuvuutta sydän- ja verisuonisairauksiin. Tulosten mukaan lasten terveysarvot paranevat, kun jo imeväisiässä aloitetaan pehmeää rasvaa suosiva ruokavalio.

Varhaislapsuudessa aikuiset ovat lasten sankareita, joiden elämäntapoja matkitaan ja joista otetaan mallia. Suomen Sydänliiton tuottamalla videolla lapset kertovat, miten heidän vanhempansa voisivat hyvin. Jo viisivuotias tietää, että tärkeintä on liikkua riittävästi, syödä laadukkaasti – ja halata.

 

Maailman Sydänpäivän teema on tänä vuonna Terveet elintavat pienestä pitäen, ja sen kohderyhmänä ovat lapsiperheet. Teemapäivää on vuodesta 1999 saakka koordinoinut kansainvälisesti Maailman Sydänjärjestö. Paikallisesti Maailman Sydänpäivää toteuttavat Sydänliiton 17 sydänpiiriä ja 237 yhdistystä.

Mainokset