Teollisuuden turvallisuuden parantamiseen on avattu rahoitushaku

Eurooppalaista rahoitusta on tarjolla teollisuuden turvallisuuden parantamiseen

Teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyön kehittämiseen keskittyvä SAF€RA-konsortio on avannut eurooppalaisen rahoitushaun. Rahoitusta voi hakea tutkimus- ja kehitysprojekteihin, joissa kehitetään organisaatioita ja niiden osaamista, turvallisuutta ja riskienhallintaa yhteistyössä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Haku päättyy 29.11.2013.

SAF€RA-haun kokonaisbudjetti on 3,4 M€. Haun teemana on “Human and organizational factors including the value of industrial safety”. Tarkemmat haun aihe-alueet ovat:

1) The value of safety and safety values
2) Resilience: improving management of safety

SAF€RA-haussa ovat mukana Suomen lisäksi Alankomaat, Espanja (Baskimaa ja Andalusia), Italia, Kreikka, Norja, Puola, Ranska, Saksa ja Serbia. Hyväksyttyjen projektien osapuolet saavat kukin rahoituksen pääasiassa omilta kansallisilta rahoittajiltaan. Suomessa rahoitusta tarjoavat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), sosiaali- ja terveysministeriö Työhyvinvointifoorumin kautta sekä Työterveyslaitos, joka voi rahoittaa vain omia tutkijoitaan.

Myös Työsuojelurahasto, joka ei kuulu SAF€RA-konsortioon, vastaanottaa hakemuksia poikkeuksellisesti SAF€RA hakuaikataulun puitteissa omien rahoitusehtojensa mukaisesti. Lisäksi Norjan ja Ranskan kansalliset rahoittajat voivat tietyin ehdoin rahoittaa myös suomalaisia hakijoita.

Englanninkieliset hakemukset tulee jättää viimeistään 29.11.2013 klo 16:00 (CET)

Hakemuksen jättäneessä projektikonsortiossa tulee olla vähintään kaksi organisaatiota kahdesta haun piirissä olevasta Euroopan maasta. Myös yksittäiset organisaatiot voivat jättää hakemuksen, mutta rahoituksen saamisen ehtona on, että ne sitoutuvat muodostamaan projektikonsortion rahoittajien ehdottaman toisen yksittäisen hakijaorganisaation kanssa. Rahoitusta hakevat voivat etsiä kumppaneita SAF€RA-haun verkkosivustolla olevilta kumppaninhakusivuilta.

Projektien rahoituspäätökset tehdään kansallisten rahoittajien toimesta alkuvuonna 2014.

Hakijoiden tulee olla yhteydessä kansallisiin rahoittajiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Tarkemmat hakuohjeet ja rahoittajien yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta: http://call.safera.eu.

SAF€RA – Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth – on Euroopan Komission rahoittama ERA-NET-projekti. Projekti verkottaa Euroopan kansallisia ja alueellisia teollisuusturvallisuuden tutkimusohjelmia ja koordinoi niiden toimintaa. Projektin tavoitteena on eurooppalaisen yhteistyön kautta kohdentaa paremmin teollisuusturvallisuuden tutkimusta ja tehostaa tutkimustiedon ja ratkaisujen käyttöönottoa.

Projektia koordinoi Työterveyslaitos.

Mainokset