VM maksaa selvitysavustusta kunnille

Valtiovarainministeriö myöntää hakemuksesta avustusta kuntien yhdistymisselvityksistä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen hakuaika on käynnistynyt 20.9.2013.

Selvitysavustusta maksetaan kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamalla selvitysalueella, tai ministeriön päätöksen perusteella niistä poikkeavalla alueella toteutettavan yhdistymisselvityksen kustannuksiin. Avustuksen määrä riippuu yhdistymisselvityksen laajuudesta, mutta on kuitenkinenintään 50 000 euroa selvitystä kohden.Selvitysavustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 prosenttia selvityksen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Avustukseen voi saada 10 000 euron lisäosanuuden kunnan talouden tervehdyttämiskeinojen selvittämiseen, mikäli selvitykseen osallistuu kuntarakennelain 4 f §:n mukainen kunnan taloudellista tilannetta koskevan talousperusteen täyttävä kunta.

Avustuksen hakemiseen liittyvät ohjeet ja hakulomake on lähetetty kaikille kunnan- ja kaupunginhallituksille, ja ne löytyvät myös VM:n internetsivuilta www.kuntauudistus.fi Avustusta haetaan valtiovarainministeriöltä 30.11.2013 mennessä. Vaihtoehtoisesti kunnat voivat hakea selvitysavustusta vuonna 2014.

Heinäkuussa voimaan astunut kuntarakennelaki velvoittaa kaikki kriteerit täyttävät kunnat tekemään naapureidensa kanssa selvityksen mahdollisen kuntaliitoksen hyödyistä. Kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää yhdistymistä.

Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen

Mainokset