Valtio järjestää jatkossa siviilinpalvelus toiminnan

Siviilipalvelustoiminnan järjestäminen siirtyy valtiolle

Siviilipalvelustoiminnan järjestäminen siirtyy Lapinjärven kunnalta valtiolle. Ensi vuoden alusta lähtien toiminnasta vastaisi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen erillisyksikkö. Uudistus ei vaikuta siviilipalvelusvelvollisten asemaan.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 16.9.2013.

Siviilipalveluskeskus toimisi ja siviilipalvelusvelvollisten koulutus tapahtuisi edelleen Lapinjärven kunnassa sijaitsevassa nykyisessä Lapinjärven koulutuskeskuksessa. Siviilipalveluskeskuksen henkilöstö siirtyisi kunnan palveluksesta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelukseen.

Siviilipalvelustoiminnan valtiollistaminen korostaa siviilipalveluksen yhteiskunnallista merkitystä ja merkittävää viranomaisasemaa. Lisäksi se selkeyttää siviilipalvelusasioiden ohjausta.

Kotimaan lomamatkat maksuttomiksi

Lakiesityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi siviilipalvelusvelvollisten maksuttomia lomamatkoja koskevia säännöksiä. Siviilipalvelusvelvollisten kaikki kotimaan lomamatkat koti- tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi.

Jokaisella siviilipalvelusvelvollisella olisi näin olleen halutessaan mahdollisuus viettää viikonloppu koti- tai asuinpaikkakunnallaan. Vastaava varusmiehiä koskeva muutos tulee voimaan ensi vuoden alussa.

Mainokset