Syksyn yhteishaku alkoi

Tarjolla uudenlaista tiimiopiskelua

Ammattikorkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa maanantaina 16.9. ja jatkuu 1.10. klo 16.15 asti. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.amkhaku.fi.

JAMKissa on tämän syksyn haussa tarjolla hoitotyötä ja logistiikkaa yhteensä 115 aloituspaikan verran. Nuorten yhteishaussa on haussa päiväopintoina hoitotyön 25 paikkaa, terveydenhoitotyössä 20 paikkaa, kätilötyössä 20 ja logistiikan koulutusohjelmassa 30 paikkaa.

Aikuisten yhteishaussa voi hakea hoitotyön suuntautumisvaihtoehtoon, jossa tarjolla on 20 paikkaa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa monimuotoisesti opiskellen

Tänä syksynä JAMKissa käynnistyneissä sosiaali- ja terveysalan nuorten koulutuksissa on otettu käyttöön tiimioppimisen malli. Opiskelijoista on muodostettu lukukauden alussa tiimejä, jotka toimivat itseohjautuvasti ja vastuullisesti erilaisissa oppimistilanteissa. Opinnot suoritetaan sekä moniammatillisissa että oman koulutusammatin tiimeissä. Uudistuksen ohessa perinteinen opettajan rooli muuttui valmentajaksi. Vastaavaa mallia ei Suomen ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalalla ole aikaisemmin kokeiltu.

– Vuorovaikutustaitojen ja ongelmanratkaisukyvyn merkitys työelämässä on entisestään kasvanut. Työ sosiaali- ja terveysalalla edellyttää kykyä moniammatillisuuteen, tiimityöhön, ryhmädynamiikan ymmärtämiseen sekä dialogiin. Keskeisessä roolissa ovat dialogitreenit, erilaiset oppimistehtävät, ammattitaitoa edistävä harjoittelu sekä työelämän hankkeet. Perinteisiä asiantuntijaluentojakin on toki edelleen jonkin verran, päävalmentaja Carita Kuhanen hyvinvointiyksiköstä kertoo.

Tiimioppimista toteuttavat myös tammikuussa aloittavat nuorten ryhmät.

Logistiikkainsinööriksi opiskelu on hyvin projektiluonteista ja vastaa työelämän toimintatapoja. Erikoistua voi muun muassa kuljetuksiin ja materiaalinkäsittelyyn.

– Logistiikan koulutusohjelmassa tehdään paljon yhteistyötä yritysten kanssa ja työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät: Vuonna 2012 logistiikkainsinööreistä työllistyi välittömästi lähes 90 prosenttia, teknologiayksikön markkinointikoordinaattori Tanja Minkkinen toteaa ja jatkaa:

– Logistiikan koulutusohjelma onkin Suomen vetovoimaisin insinöörikoulutuksen hakukohde.

Mainokset