UPM uusi paikkansa arvostetussa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

UPM on jälleen nimetty maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukkoon. Yhtiö uusi sijoituksensa Dow
Jonesin kestävän kehityksen indeksissä sekä eurooppalaisen että globaalin indeksin osalta. Lisäksi UPM arvioitiin metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi ympäristöasioissa erittäin korkein pistein.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että vastuullinen toimintamme on saanut jälleen
tunnustusta. UPM:n yritysvastuun perusta on Biofore-strategiamme.
Innovaatioilla on keskeinen rooli kehittäessämme resurssitehokkaita ratkaisuja
kestävämmän maailman tarpeisiin. Esimerkiksi Lappeenrantaan rakennettava
maailman ensimmäinen biojalostamo tuottaa puupohjaista, toisen sukupolven
uusiutuvaa dieseliä. Tavoitteenamme on olla merkittävä toimija uusiutuvissa,
korkealaatuisissa kehittyneissä biopolttoaineissa Euroopassa”, sanoo UPM:n
toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

”Sosiaalisen vastuun alueella olemme keskittyneet erityisesti
työturvallisuuteen. Olemme saavuttaneet erinomaisia tuloksia vuoden 2012 alussa
aloitetussa työturvallisuuden ryhtiliikkeessä. UPM:n työtapaturmien määrä on
laskenut globaalisti yli 40 prosenttia alle kahdessa vuodessa”, Jussi Pesonen
jatkaa.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee
vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman
johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja
sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi muun muassa yritysten toimia
ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan,
hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa
paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset,
jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla
arvioituna.