Teollisuuden liikevaihto supistui edelleen

Teollisuuden liikevaihto supistui huhti-kesäkuussa lähes 5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden toisella neljänneksellä 4,8 prosenttia pienempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Kotimaan myynti supistui 8,0 prosenttia ja vientiliikevaihto 1,9 prosenttia vuodentakaisesta.

ti

Liikevaihto supistui lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Nopeinta pudotus oli sähkö– ja elektroniikkateollisuudessa (–15,8 %), metalliteollisuudessa (–8,8 %) sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa (–4,9 %). Liikevaihto kasvoi elintarviketeollisuudessa (1,4 %) ja metsäteollisuudessa (1,1 %).

Muiden teollisten toimialojen pääluokista kaivostoiminta ja louhinta supistui vuoden toisella neljänneksellä 19,9 prosenttia vuodentakaisesta. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto toimialan liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia ja vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 0,2 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.

Mainokset