TAKin tutkimus: Venäjän viisumivapaus loisi Suomeen tuhansia työpaikkoja

henkiloautot45
TAKin tutkimus: Venäjän viisumivapaus loisi Suomeen yli 12 000 työpaikkaa

Suomen ja Venäjän välisellä viisumivapaudella olisi ennakoituakin suuremmat taloudelliset vaikutukset. Venäläisten matkailijoiden määrä kaksinkertaistuisi ja rahankäyttö Suomessa vähintään kolminkertaistuisi sekä yöpymiset nelinkertaistuisivat. Samalla kasvaisivat liikennerikkomusten ja muiden pienten rikosten määrä. Kasvu tuottaisi haasteita myös raja-asemien läpäisykapasiteetille.

Viisumivapaus lähes tuplaisi Moskovassa, Pietarissa ja Leningradin alueella asuvien venäläisten matkat Suomeen. Viime vuonna venäläiset tekivät Kaakkois- ja Etelä-Suomen raja-asemien kautta maahan noin neljä miljoonaa matkaa. Viisumivapaus kasvattaisi varovaisimmankin arvion mukaan matkamäärän vähintään 7,1 miljoonaan. Luvut selviävät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta, jossa selvitettiin matkustuskäyttäytymistä 4000 henkilön haastattelututkimuksella.

”Viisumivapaus kasvattaisi merkittävästi valtion verotuloja ja työpaikkoja. Venäläisten matkailijoiden määrän lisääntyminen loisi yli 12 000 uutta kokoaikaista työpaikkaa kaupan ja matkailupalveluiden toimialoille”, toteaa TAK Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka.

Venäläismatkailijat jättäisivät viisumivapauden myötä Suomeen vähintään reilut kolme miljardia euroa. Matkailutulon määrä kasvaisi näin yli 2 miljardilla eurolla. Rahankäyttö tuoteostoihin tulisi yli kaksinkertaistumaan ja palveluihin yli viisinkertaistumaan. Kyselytutkimuksen perusteella venäläisten yöpymisten määrä vähintään nelinkertaistuisi nykyisestä 2,6 miljoonasta yöstä 11,4 miljoonaan. Suomen nykyinen majoituskapasiteetti olisi riittämätön erityisesti sesonkikausien aikana. Viisumivapaudesta johtuva kasvu olisi suurinta Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla.

Viisumivapauden myötä etenkin matkat Moskovasta Suomeen lisääntyisivät. Sen sijaan matkailu rajan lähialueilta ei todennäköisesti kasvaisi merkittävästi. Juna- ja lentomatkojen määrä moninkertaistuisi ja näillä kulkuneuvoilla matkustavien osuus kasvaisi. Kolme neljäsosaa matkoista tehtäisiin jatkossakin autoilla.

Viisumivapauden myötä liikennerikkomukset ja muut pienet rikokset todennäköisesti lisääntyisivät, sillä uhka viisumin menetyksestä poistuisi. Sen sijaan esimerkiksi omaisuusrikoksiin Suomessa syyllistyneiltä voi tulevaisuudessakin estää maahanpääsyn käännytyspäätöksillä. Viisumivapaus aiheuttaisi haasteita myös rajojen läpäisykapasiteetille.

Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat Matkailun edistämiskeskus MEK, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Kaupan liitto, VR, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson liitot, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan poliisilaitos ja Metsähallitus. EU ja Venäjä neuvottelevat viisumivapauden toteuttamisesta. Viisumitta voisi optimististen arvioiden mukaan matkata jo vuonna 2018.

Liite: Viisumivapaustutkimuksen yhteenvetoraportti: 00 Viisumivapauden vaikutukset – Yhteenvetoraportti

Mainokset