Väkivaltaisista ääriliikkeistä ei pidä vaieta julkisuudessa

Sisäasiainministeriö: Väkivaltaisista ääriliikkeistä ei pidä vaieta julkisuudessa

Väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaa ei pidä sivuuttaa uutisoinnissa. Tätä mieltä olivat tiistaina 3. syyskuuta Säätytalossa järjestetyn Miten väkivaltaisista ääriliikkeistä kirjoittaminen vaikuttaa niiden kannatukseen ja toimintaan -keskustelutilaisuuden osallistujat.

– On aina pidettävä mielessä, että väkivaltaisten ääriliikkeiden asema on hyvin riippuvainen siitä, että ulkopuoliset kokevat ne uhkaaviksi ja että ne herättävät pelkoa, sisäministeri Päivi Räsänen sanoi.

Internetin ja sosiaalisen median ansiosta sekä oikeaa että väärää tietoa on helposti ja nopeasti kaikkien saatavilla.

Väkivaltaisista ääriliikkeistä ja niiden toiminnasta viranomaiset ovat kertoneet varsin vähän. Räsäsen mukaan yksi tärkeimpiä syitä on se, että aiemmin on seurattu valtioon kohdistuvia uhkia.

Sisäministeriön yhtenä tavoitteena on vähentää väkivaltaisten ääriliikkeiden salaperäisyyttä levittämällä niistä tietoa.

Tällä hetkellä väkivaltaisten ääriliikkeiden uhka on selkeästi pienempi Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.

Mainokset