Raportti: Avustuksilla suuri merkitys pienille kasvuyrityksille

Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu kehittämisavustus auttaa yrityksiä toteuttamaan hankkeet laajempina ja tasokkaampina. Se myös aikaistaa hankkeiden aikataulua tai mahdollistaa niiden käynnistämisen. Tätä mieltä on 93 prosenttia yrityksistä, jotka vastasivat nykyisen yritystukilain toimivuutta selvittäneeseen tutkimukseen. Erityisen suuri merkitys avustuksilla on kasvuyrityksille.

Työ- ja elinkeinoministeriön 10.9.2013 julkistamaan tutkimukseen kerättiin tietoa niin avustusta hakeneilta yrityksiltä, niitä myöntäviltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta eli ELY-keskuksilta ja sidosryhmiltä. Tutkimuksen kohteena oli kaksi pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantamiseen suunnattua avustusta.

Kasvuyritysten toteuttamat hankkeet ovat saaneet muiden yritysten hankkeita enemmän aikaan liikevaihdon, viennin, kannattavuuden ja kotimarkkinaosuuden kasvua. Kasvuyritykset raportoivat muita useammin lisääntyneestä verkostoitumisesta, kasvaneista kansainvälistymisvalmiuksista sekä vahvistuneesta kilpailuasemasta.

Lisää asiakaslähtöisyyttä ja joustavuutta

Kyselyyn vastanneet yritykset kokivat avustuksia myöntävien ELY-keskusten paikallistuntemuksen tärkeäksi. Yritykset toivoivat avustuksiin vielä enemmän asiakaslähtöisyyttä, esimerkiksi henkilökohtaista yhteyshenkilöä.

Sekä yritykset että ELY-keskukset kaipaisivat myösjoustavampia mahdollisuuksia muuttaa hankesuunnitelmaa hankkeen edetessä. Molemmat näkivät myös laajemmille sähköisille palveluille tarvetta. Lisäksi kilpailutilanteen vääristymistä pitää nykyistä enemmän arvioida osana hanketta.

Tutkimuksen mukaan pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla koko suomalaisen yritystukijärjestelmän yksinkertaistaminen. Asiakkaille oleellista on se, että yritys kykenee yhteistyössä eri julkisten organisaatioiden ja yksityisten rahoittajien kanssa löytämään tarpeeseensa soveltuvan kokonaisratkaisun. Toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen on oleellista.

Kehittämiskohteet pyritään ottamaan huomioon yritystukilain uudistamisessa. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013. Lain on arvioitu tulevan voimaan vuoden 2014 puolivälissä.

Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Raportti on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/julkaisut

Mainokset