Vihreä aalto: Merkittävä suomenkielinen teos vihreämmästä liiketoiminnasta julkaistu

Vihreä aalto: ensimmäinen merkittävä suomenkielinen teos vihreämmästä liiketoiminnasta

Tommi Lampikosken ja Johanna Sipon kirjoittama kirja kertoo elävästi, luovasti ja hauskasti, miksi vihreään liiketoimintaan siirtyminen on strateginen mahdollisuus. Vihreää liiketoimintaa harjoittava yritys hyödyntää resursseja tehokkaammin ja järkevämmin, houkuttelee huippuosaajat palkkalistoilleen, kirii kilpailijoiden edelle sekä innostaa ja sitouttaa yrityksen henkilökuntaa, asiakkaita ja sidosryhmiä.

Vihreä aalto -kirja pohjautuu yli 50 huippujohtajan haastatteluun Suomessa ja Kalifornian Piilaaksossa. Haastatellut edustavat vihreän aallon harjalla ratsastavia yrityksiä, vaikuttajia ja verkostoja. Teos esittää vihreän liiketoiminnan kulmakivet legendaarisissa yrityksissä ja organisaatioissa, kuten Nike, IBM, General Electric, Patagonia ja Unilever, unohtamatta suomalaisia esimerkkejä.

Lampikosken ja Sipon mukaan vihreämpi strategia tuottaa yhtäaikaisesti sekä taloudellisia hyötyjä että ympäristöhyötyä. Vastoin yleisiä käsityksiä ympäristöystävällisyys ei ole kustannuksia lisäävää, muusta liiketoiminnasta erillistä toimintaa. Kirja osoittaa esimerkkien kautta, miten vihreä liiketoiminta lisää merkittävästi kannattavuutta, markkinaosuutta, asiakasuskollisuutta ja myyntiä. Vihreys tekee yrityksestä myös houkuttelevamman työpaikan huippuosaajille ja sitouttaa nykyistä henkilökuntaa.

Helena Åhman, Hunting Minds Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Mielen johtaminen organisaatiossa -kirjan kirjoittaja, kuvaa Vihreää aaltoa seuraavasti: ”Koskaan aiemmin ei kestävää liiketoimintaa ole kuvattu näin laajasti, monipuolisesti, hauskasti ja konkreettisesti uutta luoden. Parhaimmillaan hyvä taloudellinen tulos, kestävä kehitys ja ihmisten hyvinvointi muodostavat tulevaisuudessa toimivan yhdistelmän.”

Lampikoski ja Sippo toteavat, että yritysten liiketoiminta ei ole vain tuottojen maksimointia ja osakkeenomistajien tuotosta huolehtimista, vaan yrityksen olemassaolon suuremman tarkoituksen toteuttamista sekä vastuullisemman liiketoiminnan harjoittamista.

Ekoyrittäjien lanseeraaman yksi yhdelle -mallin mukaisesti ja luonnonvaroja kunnioittaen kirjoittajat istuttavat yhden puun jokaista myytyä kirjaa kohden. Lue lisää: http://www.vihrea-aalto.fi

Tommi Lampikoski, KTM, on yrittäjä, kirjailija ja vihreän liiketoiminnan ammattilainen. Johanna Sippo, KTM, on yrittäjä, konsultti ja markkinointiviestinnän ammattilainen.

Mainokset