VTT:n yhtiöittämisellä haetaan lisää kilpailukykyä

VTT:n yhtiöittämisellä lisää kilpailukykyä ja ketteryyttä

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus MIKES yhdistetään. Samalla käynnistetään valmistelu uuden yksikön hallintomallin muuttamiseksi valtion kokonaan omistamaksi voittoa tavoittelemattomaksi erityistehtäväyhtiöksi, VTT Oy:ksi.

-VTT:n yhtiöittäminen lisää yksikön kilpailukykyä. Tästä hyötyy rakennemuutoksessa oleva elinkeinoelämämme, sillä VTT voi jatkossa ketterämmin mukauttaa toimintaansa yritysten tarpeita vastaavasti, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

VTT:n toiminta on jo nyt hyvin yritysmäistä. Noin 70 prosenttia sen tuloista muodostuu erilaisista yritysten toimeksiannoista sekä kilpailun piirissä olevasta tutkimusrahoituksesta. Nykyinen virastomalli on kankea markkinaehtoisessa toimintaympäristössä. Hallintomallin muutos yhtiömuotoon parantaa VTT:n kykyä palvella joustavammin yritysten tarpeita. Yhtiömuodossa VTT:n on helpompi vastata tutkimustoiminnan vahvistuvaan kansainvälistymiseen. Useat sen kansainväliset kilpailijat toimivat jo nykyisin muussa kuin virastomuodossa. Uudistunut kilpailulaki antaa lisäperusteita markkinaehtoisen toiminnan yhtiöittämiseen toiminnanparemman läpinäkyvyyden vuoksi.

VTT Oy saa jatkossakin valtiolta tutkimusrahoitusta perustehtävänsä hoitamiseen. Se liittyy yritysten liiketoiminnan uudistumista palvelevan osaamisen luomiseen. Valtion rahoittama tutkimustoiminta toimii jatkossakin eriytettynä VTT:n markkinaehtoisesta toiminnasta. Mittatekniikan keskus liitetään VTT Oy:öön omaksi kokonaisuudekseen ja myös se saa perustehtävänsä hoitamiseen jatkossakin valtion rahoitusta.

Yhtiöittämisen valmistelu toteutetaan siten, että VTT Oy voisi aloittaa toimintansa 1.1.2015. Valmistelusta vastaa työ ja elinkeinoministeriö.

Uudistus liittyy valtioneuvoston 5.9.2013 tekemään periaatepäätökseen, jonka mukaan valtion tutkimuslaitosten rakenteita ja tutkimusrahoitusta uudistetaan. Uudistuksilla tavoitellaan tutkimustoiminnan laadun, tehokkuuden ja kohdentumisen nostamista.

Mainokset