Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa koulutuspilven kehittämisen

Opetusministeri Krista Kiuru on päättänyt käynnistää työn koulutuspilven kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toteutettavan koulutuspilven tulee toimia osana kansallista palveluväylää ja sen tehtävä on muun muassa tukea digitaalisten oppimateriaalien kehitystä ja siihen liittyvien uusien toimintamallien kehittämistä.

– Koulutuspilvestä pyritään luomaan käytännöllinen ja edullinen ratkaisu, jolla parhaita digitaalisia oppimateriaaleja ja opetuksen tukena toimivia sovelluksia kyetään ottamaan käyttöön koko maassa ja mahdollisimman esteettömästi. Haasteemme on ennen kaikkea opetusmenetelmien kehittäminen, sekä oppimiskäyttöön soveltuvan laadukkaan sisällön luominen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää opetushenkilöstön innostamiseen ja motivointiin, opetusministeri Krista Kiuru kertoo.

Opetusministeri kertoi koulutuspilven kehittämisestä puheessaan, jonka hän piti opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä Millaista osaamista tarvitaan digitaalimaailmassa?- seminaarissa, joka käsitteli digitaalimaailman taloutta ja osaamistarpeita.

– Opetus- ja koulutusalan sovellusten ja pelien tuottaminen monipuolistaa oppimisen tapoja, motivoi ja tuo oppimiseen iloa. Se tarjoaa Suomelle myös laajoja mahdollisuuksia koulutusvientiin. Kääritään hihat ja ryhdytään töihin. Aikaa ei ole hukattavaksi, linjaa opetusministeri Kiuru.

Mainokset