Rajavartiolaitos ja Suojelupoliisi saavat lisärahoitusta

Ministeri Räsänen: Kehyspäätös vahvistaa sisäistä turvallisuutta

Valtioneuvosto antoi 27.3. kehyspäätöksensä tiedoksi eduskunnalle. Kehyspäätöksessä sekä Rajavartiolaitos että Suojelupoliisi saivat lisärahoitusta. Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan päätös vahvistaa sisäistä turvallisuutta varmistamalla riittävän rahoituksen itärajaliikenteen kasvuun varautumisessa ja terrorismin torjunnassa.

– Itärajaliikenteen kasvuun pystytään nyt varautumaan pitkän aikavälin suunnitelmilla. Tämä lisää turvallisuutta ja parantaa rajaliikenteen sujuvuutta. Sujuva rajaliikenne on Suomelle tärkeä, sillä viime vuonnakin itärajan ylitti yli 12 miljoonaa henkilöä. Rajavartijoiden määrää pystytään nyt merkittävästi lisäämään kehyspäätöksen rahoituksella, ministeri Räsänen toteaa.

– Olen myös tyytyväinen, että Suojelupoliisin terrorismin torjunnan voimavarat saadaan turvattua.

Rajavartiolaitokselle 10 miljoonaa euroa lisää

Rajavartiolaitos kehittää rajanylityspaikkoja ja lisää rajavartioiden määrä vuoteen 2017 mennessä arviolta enintään 160 henkilötyövuodella. Lisäksi Imatran ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen parannushankkeet pystytään toteuttamaan kehyspäätöksen rahoituksella, joka on 1,3 miljoonaa euroa vuodelle 2014 ja 0,3 miljoonaa euroa vuosille 2015–2017.

Suojelupoliisille osoitettiin 1,6 miljoonan euron kehyskorotus terrorismin torjuntaan. Rahoituksella Suojelupoliisi varmistaa terrorismin torjunnan henkilöstöresurssit ja pystyy jatkamaan terrorismin torjuntaohjelmaa koko kehyskauden ajan.

Ministeri Räsänen korostaa, että samanaikaisesti sisäministeriön hallinnonalalla myös tehostetaan toimintaa. – Poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmas vaihe etenee aikataulussaan. Poliisin talous sopeutetaan toiminnan tehokkuutta lisäämällä ja organisaatiota yksinkertaistamalla. Rajavartiolaitos keskittää toimintansa sopeuttamisohjelmalla kaakkoisrajalle, ministeri Räsänen toteaa. – On järkevää verorahojen käyttöä, että toimintamalleja nykyaikaistetaan ja panokset laitetaan operatiiviseen työhön, ministeri Räsänen painottaa.