INKA -ohjelma on uusi innovaatiopolitiikan väline

Team Finland -toimijat saman katon alle Otaniemeen

Finnvera, Finpro ja Tekes muuttavat Otaniemeen pohjoismaiden suurimman innovaatiokeskittymän ytimeen. Uudisrakennus tulee sijaitsemaan Aalto-yliopiston ja VTT:n välittömässä läheisyydessä Kivimiehentiellä. Talon rakennuttaa Senaatti-kiinteistöt. Uusi puurekenteinen talo on muuttovalmis vuosien 2015–16 aikana.

– Hanke saattaa valtiovallan uuden vienninedistämisen toimintamallin Team Finlandin keskeiset toimijat saadaan saman katon alle. Uusi talo helpottaa yhteistyötä innovaatiorahoituksessa ja kansainvälistämisessä. Asiakaslähtöinen palvelutoiminta parantuu, elinkeinoministeri Jyri Häkämies totesi suunnitelman julkistamistilaisuudessa 13.9.2012.

Uuden talon rakennuskustannukset ovat noin 35,5 miljoonaa euroa. Investoinnista vastaa Senaatti-kiinteistöt. Vuokrattavaa alaa on yhteensä noin 12 000 m², hieman yli 600 henkilölle.

– Rakennus on itsessään edelläkävijä. Saman kokoluokan puurakenteisia taloja ei Suomeen usein rakenneta. Energiatehokkuudeltaan talo on mahdollisimman hyvä. Monet uudet työtilaratkaisut ovat innovatiivisia, Häkämies sanoi.

Yrittäjän palvelut lähemmäksi asiakasta

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös kahdesta uudistuksesta, jotka vievät yrittäjäpalvelut lähemmäksi asiakasta. Alkavien kasvuyritysten julkinen rahoitus hoidetaan tulevaisuudessa yhden katon alla, kun riskirahoituksen tarjonta keskitetään Tekesille. Palvelujen keskittäminen yhteen paikkaan mahdollistaa eri rahoitusinstrumenttien (avustus, laina, pääomasijoitus) parhaan mahdollisen käytön yritysten kannalta.

TEM siirtää nykyiset Keksintösäätiöltä hankitut palvelut Uudenmaan ELY-keskukselle. Keksintöasiakkaille muutos merkitsee lisää palveluita ja rahoitusinstrumentteja, mm. rakennerahastovarat tulevat helpommin keksintötoiminnan käyttöön.

INKA -ohjelma vuosille 2014-20

Innovatiiviset kaupungit INKA -ohjelma on uusi innovaatiopolitiikan väline, joka tukee kansallisten ja alueellisten toimien yhteisvaikutusta. Ministeriö avaa lokakuussa kilpailun ohjelmaan. Tarkoituksena on yhdessä valtion ja kaupunkiseutujen kanssa vauhdittaa uusien suurten hankekokonaisuuksien aikaansaamista, joilla on myös kansainvälistä näkyvyyttä. INKA -ohjelma korvaa osittain vuonna 2013 päättyvän Osaamiskeskusohjelman OSKE:n.