Helsingissä työstetään avointa tietoa Open Knowledge Festivalissa

Avoimesti kehityksestä

Helsingissä työstetään avointa tietoa Open Knowledge Festivalissa 17.–22. syyskuuta. Open Knowledge Foundationin, Suomen Lontoon-instituutin ja Aalto Media Factoryn järjestämän tapahtuman yhtenä teemana on globaaleja kehityskysymyksiä ja -rahoitusta koskeva avoimuus ja avoin data. Tapahtuman yhteydessä ulkoministeriö avaa kehitysyhteistyön tilastotietojen visualisointia koskevan kilpailun.

Ulkoministeriö on yhdessä Ruotsin kehitysyhteistyövirasto Sidan kanssa Open Development -osuuden pääsponsori. Kehitysyhteistyövaroista maksettava tuki käytetään muun muassa kehitysmaiden avoimen datan osaajien matkakuluihin, jotta 20. syyskuuta järjestettävään ohjelmointityöpajaan saadaan kehityskysymyksiä mahdollisimman monesta näkökulmasta tarkasteleva joukko. Tuella toteutetaan myös Africa Live! -videokeskustelu Suomen ja 40 afrikkalaisen innovaatio- ja it-hautomon välillä.

Suomi painottaa kehityspoliittisessa toimintaohjelmassaan hyvää hallintoa ja avoimuutta niin avunantajilta kuin kumppanimailta. ”Hallinnon avoimuus ja julkisuusperiaate ovat asioita, joissa Suomi voi näyttää esimerkkiä. Tiedon avoimuus kuuluu myös tuloksellisen kehitysyhteistyön perusedellytyksiin. Se antaa sekä kehitysmaiden että avunantajamaiden kansalaisille mahdollisuuden valvoa, mitä rahoilla tehdään – ja saadaan aikaan ”, toteaa kehitysministeri Heidi Hautala.

Avoimuutta voidaan parantaa esimerkiksi muokkaamalla kehitysyhteistyön tietojärjestelmiä käyttäjäystävällisemmiksi. Open Development -osuuden yhteydessä ulkoministeriö avaakin kehitysyhteistyön tilastodatan visualisointia koskevan kilpailun. Sen pohjana on OECD:n kehitysapukomitea DAC:ille vuosittain raportoitava tietoaineisto.

Kehitysyhteistyön avoimuuteen tähtäävä IATI-aloite (International Aid Transparency Initiative) on aiheena useassa työpajassa, joihin ulkoministeriön edustajat osallistuvat yhdessä suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa.

Ohjelmointityöpajaan osallistuu it-osaajia Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Afrikasta. Nigerialainen Budgit avaa ja visualisoi julkisen talouden rahavirtoja ja Maailmanpankin Keniassa tukema Code4Kenya rakentaa avoimen tiedon järjestelmiä. Nepalilainen Young Innovations työstää ja anlysoi eri avunantajien avointa dataa.

Kehityskysymykset ovat esillä myös datajournalismia ja tiedon visualisointia koskevassa osuudessa, jonka pääesiintyjänä on ruotsalainen Hans Rosling. Hän on avannut globaaleja kehityskysymyksiä Gapminder.orgin tilastovisualisoinneissa jo vuosien ajan.