SOS-lapsikyläsäätiö haluaa edistää perhehoitoa Suomessa

SOS-lapsikyläsäätiö jakoi apurahoja lastensuojelun perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseen

SOS-lapsikyläsäätiö haluaa edistää perhehoitoa Suomessa ja jakoi tänä vuonna apurahoja perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemiseen. Tuettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita on yhteensä kuusi. Avustuksia jaetaan muun muassa SOS-lapsikyläsäätiön puheenjohtaja Pauli Leimion rahastosta.

Myönnetyillä apurahoilla toteutetaan lapsia ja nuoria osallistavia yhteisöteatteriprojekteja. Yksi teatteriprojekti toteutetaan SOS-lapsikylien lasten ja nuorten kanssa ja siinä haetaan ratkaisuja muun muassa koulukiusaamistilanteisiin. Toisen teatteriprojektin avulla vahvistetaan sikiöaikana alkoholille altistuneiden, 10 – 13-vuotiaiden tyttöjen kasvua naiseksi ja luodaan heille vertais- ja ystäväkokemuksia.

Lisäksi apurahoja kohdistetaan sijaishuollossa olevien nuorten kulttuurinvaihtoon mahdollistamalla heille osallistuminen kahteen kansainväliseen konferenssiin. Konferensseihin osallistuminen tukee nuorten kansainvälistymiskasvatusta ja antaa heille mahdollisuuden verkottua, jakaa vertaiskokemuksia ja solmia ystävyyssuhteita.

Monipuolisia perhehoidon palveluita tuottava SOS-Lapsikylä panostaa voimakkaasti myös sijoitettuina kasvaneiden nuorten jälkihuoltoon. Nuorten itsenäistymisvaiheen ja opiskelun vahvan tukemisen tavoitteena on, että nuori saa ammatin ja hänestä tulee vastuuntuntoinen, itseensä luottava aikuinen.

Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on maailmanlaajuisen, yksityisen SOS Children’s Villages -lastensuojelujärjestön jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä. SOS-Lapsikylä tuottaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita lapsikylissä ja nuorisokodissa. Yhdistyksessä työskentelee noin 170 ammattilaista. Lapsikylätoimintaa on 133 maassa. Suomen toimintaan voi tutustua osoitteessa http://www.sos-lapsikyla.fi ja kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön työhön osoitteessa http://www.sos-childrensvillages.org.