Luonnossa oleskelu parantaa lasten ja nuorten keskittymiskykyä

Koulumetsien etsintä käynnistyy

Suomen luonnonsuojeluliitto aloittaa työn koulujen ja päiväkotien lähimetsien puolesta. Tarkoituksena on tunnistaa ja turvata opetuksen ja kasvatuksen kannalta tärkeitä metsiä koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.

”Lapset ja nuoret viettävät valtaosan valoisasta ajastaan kouluissa tai päiväkodeissa. Olisi hyvä, että sisätiloista ja asfalttipihoilta päästään myös luontoon. Lähellä kouluja ja päiväkoteja sijaitsevat metsät ovat tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja luontosuhteen kehittymiselle”, sanoo koulumetsäkoordinaattori Virpi Sahi Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Koulumetsien kartoitus käynnistyy kilpailulla ja kyselyllä. Tarkemmat toimintamallit Koulumetsälle luodaan vuoteen 2014 mennessä. Suomen luonnonsuojeluliitto kehittää Koulumetsä -toimintaa yhdessä oppilaitosten, maanomistajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Tämä metsä on meille tärkeä -kilpailu on suunnattu päiväkodeille, kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kilpailussa tarjotaan mahdollisuutta kertoa oman lähimetsän merkityksestä vapaamuotoisen teoksen avulla. Kilpailua tukee Ekokem Oy.

Koulumetsäkyselyssä kartoitetaan puolestaan koulujen ja päiväkotien lähimetsiä, niiden nykyistä opetus- ja kasvatuskäyttöä sekä toiveita lähimetsien suhteen.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä alkuperäistä metsäluontoa tulee säilyttää riittävän lähellä kouluja ja päiväkoteja. Lähimetsät sopivat ulkoiluun, oppituntien pitämiseen, luontoretkeilyyn, liikuntapäiviin tai iltapäivätoimintaan.

”Vaikuttaisi siltä, että koulut ja päiväkodit käyttävät lähimetsiä herkimmin hyödyksi, jos etäisyys niihin on mielellään alle 300 metriä, mutta korkeintaan kilometri”, valottaa Virpi Sahi summaten Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kokoamia tutkimustietoja ja käytännön kokemuksia.

Rakennettu puisto tai voimakkaasti harvennettu puistometsä eivät korvaa alkuperäistä metsäluontoa, joka tarjoaa vaihtelevampia toimintamahdollisuuksia ja virkistää tehokkaammin. Koulujen ja päiväkotien läheiset metsät ovat usein kuntien omistuksessa ja palvelevat muidenkin kuntalaisten virkistäytymistä.

Luonnossa oleskelu parantaa lasten ja nuorten keskittymiskykyä ja lisää luovaa leikkimistä. Piilopaikat, majatouhut ja muut rakenteluleikit sekä luonnon havainnointi ja tutut mielipaikat ovat lapsille tärkeitä. Kosketuksen luontoon on todettu ehkäisevän myös allergioita. Oppimistulokset paranevat, jos lapset ja nuoret pääsevät ulos oppimaan.

Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta on kaksivuotinen, vuosina 2012-13 toteutettava hanke, jota koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto. Yhteistyökumppaneina ovat Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Kuntaliitto, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura. Hanke on osa Etelä-Suomen metsiensuojelun toimintaohjelmaa (METSO) ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.